Przemysław Czarnek powołał Radę Dzieci i Młodzieży przy MEN

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powołał Radę Dzieci i Młodzieży, która jest organem pomocniczym ministra. Do jej zadań należy wyrażanie opinii dzieci i młodzieży w sprawach związanych z oświatą i wychowaniem.

W skład Rady wchodzi 16 członków i ich zastępców (po jednym z każdego województwa). Kadencja Rady trwa do 30 września 2021 r.

„W tym roku do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęło aż 331 kandydatur, co oznacza, że na jedno miejsce przypadało aż 10 zgłoszeń! Jest to największe zainteresowanie członkostwem w Radzie od czasu powołania Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej w 2016 r.” – czytamy na stronie MEN.

Pełny skład rady można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Ruszył nabór do Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN