Przez błąd informatyczny OKE w Warszawie musiała zmienić wyniki z matematyki 9 tys. gimnazjalistów

Na skutek błędu informatycznego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie musiała zmienić wyniki z matematyki 9 tysięcy gimnazjalistów z dysleksją. Dyrektor OKE w Warszawie Anna Frenkiel oraz Marcin Smolik dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przeprosili za błąd.

OKE poinformowała w specjalnym komunikacie, że w związku z błędem powstałym w trakcie przetwarzania wyników egzaminu gimnazjalnego z matematyki, konieczne było powtórne wczytanie do systemu informatycznego wyników za rozwiązanie zadań otwartych.

„Sytuacja, o której mowa powyżej, dotyczyła wyłącznie uczniów z terenu województwa mazowieckiego, którzy mieli prawo do nieprzenoszenia odpowiedzi z arkusza na kartę odpowiedzi. Dokonanie tej korekty było konieczne, tak aby wszyscy uczniowie otrzymali zaświadczenia z wynikami, jakie faktycznie uzyskali za rozwiązanie zadań w arkuszu egzaminacyjnym” – napisano.

Poprawione zaświadczenia zostały przekazane do szkół, tak aby uczniowie mogli je otrzymać w dniu zakończenia roku szkolnego (środa, 19 czerwca) wraz ze świadectwem.

„Bardzo przepraszamy – przede wszystkim Uczniów, a także ich Rodziców, Nauczycieli oraz Dyrektorów szkół – za wszystkie niedogodności związane z koniecznością dokonania tej korekty” – napisali Anna Frenkiel dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie i Marcin Smolik dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Błąd wykrył prawdopodobnie jeden z uczniów.

(JK, GN)