„Psycholog w każdej szkole”. Uczniowie rejestrują komitet i zbierają podpisy pod projektem ustawy w tej sprawie

„Około 50 procent uczniów  i uczennic w Polsce nie ma dostępu do psychologa w szkole, bo nie jest tam zatrudniony” – podkreślają inicjatorzy zbiórki podpisów pod projektem ustawy, która ma to zmienić.  Wprowadzenie obowiązku zatrudnienia psychologa w każdej szkole zakłada projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, przygotowany przez Fundację na rzecz Praw Ucznia. W Sejmie złożyli już wniosek o rejestrację komitetu inicjatywy obywatelskiej w tej sprawie.

Uczniowie chcą, żeby w każdej szkole w Polsce był obecny psycholog. Przygotowali projekt ustawy w tej sprawie, a we wtorek 15 września złożyli w Sejmie pierwszych tysiąc podpisów pod dokumentem. Po zarejestrowaniu przez marszałek Sejmu komitetu inicjatywy obywatelskiej będą mieli 3 miesiące na zebranie 100 000 podpisów pod projektem ustawy.

Pierwszy 1000 podpisów złożony. Teraz zbieranie struktur i oczekiwanie na postanowienie Marszałek Sejmu w sprawie….

Opublikowany przez Fundacja na rzecz Praw Ucznia Wtorek, 15 września 2020

Jednym z praw ucznia jest prawo do otrzymania pomocy, nie tylko tej materialnej, nie tylko zdrowotnej, ale także pomocy psychologicznej powiedział prezes Fundacji na rzecz Praw Ucznia Mikołaj Wolanin przed złożeniem wniosku o rejestrację komitetu. Wskazał, że na ponad 20 tys. szkół dla dzieci i młodzieży w szkołach na stanowisku psychologa zatrudnionych jest tylko 10,8 tys. osób.

Projekt, pod którym uczniowie zainicjowali zbiórkę podpisów zakłada, że do zadań psychologa będzie należało m.in. diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole oraz pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych predyspozycji, możliwości i uzdolnień uczniów.

Pełna treść projektu i wzór wykazu podpisów są dostępne na stronie internetowej: http://ustawa.prawaucznia.pl

(JK, GN)

UNICEF: Polska dopiero na 31. miejscu w rankingu jakości życia dzieci. Na 38 badanych krajów

NIK o dostępności lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży. „Polska w czołówce liczby samobójstw”