PTSE zaniepokojone zapowiedziami zastąpienia przedmiotu WoS przez HiT. „Może nastąpić likwidacja nauczania istotnych zagadnień”

„Jako przedstawiciele nauk społecznych badający Europę i Unię Europejską dostrzegamy szereg zagrożeń związanych z ograniczeniem treści przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych. Wyrażamy nadzieję, że możliwe są niezbędne korekty nauczania historii najnowszej bez szkody dla nauczania społecznego. W związku z powyższym zwracamy się z apelem o ponowne rozważenie planowanej reformy” – czytamy m.in. w stanowisku Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich w sprawie likwidacji WoS w szkołach ponadpodstawowych i zastąpienia go przedmiotem Historia i teraźniejszość (HiT).

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich z zaniepokojeniem przyjął plany MEiN. Jak podkreślają naukowcy WoS buduje niezbędny kapitał społeczny, kształtuje postawy obywatelskie, patriotyczne i społeczne, a także przyczynia się do poszanowania tradycji i kultury własnego narodu oraz szacunku dla innych kultur i tradycji”.

Zachęca on także do aktywności społecznej i szacunku dla systemu demokratycznego, rozwijając umiejętności tworzenia informacji, komunikowania się, rozpoznawania i rozwiązywania problemów oraz współdziałania” – podkreślono.

Jak wskazuje PTSE przedmiot HiT ma wprawdzie zawierać elementy dotychczasowego przedmiotu WoS, ale realizacja treści edukacji społecznej i obywatelskiej ma zostać zmniejszona o połowę.

„W wyniku stworzenia nowego przedmiotu może nastąpić likwidacja nauczania istotnych zagadnień, w tym wiedzy o rodzinie, problemach etnicznych, ustroju RP, prawach człowieka, podstawowych instytucjach prawa, stosunkach międzynarodowych, politykach publicznych czy organizacjach międzynarodowych. Dodatkowo treści dotychczas związane z wiedzą o społeczeństwie mają być ujmowane w przedmiocie o typowo humanistycznym rysie, co budzi pytania o metodykę pracy nauczyciela z uczniem. Historia jako jedna z nauk humanistycznych posiada bowiem inne cele i metody nauczania” – czytamy.

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich powstało w 2012 roku z inicjatywy naukowców prowadzących badania w zakresie Unii Europejskiej i integracji europejskiej. Skupia m.in. politologów, prawników, socjologów, ekonomistów, kulturoznawców, medioznawców i historyków. W zarządzie głównym tego gremium znajdują się przedstawiciele czołowych polskich uniwersytetów m.in. UJ, UW, UAM, KUL.

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju badań w ramach studiów europejskich, integrowanie środowisk naukowych prowadzących badania w zakresie Unii Europejskiej, upowszechnianie wiedzy o Europie w szczególności o Unii Europejskiej i integracji europejskiej, a także dbałość o jakość kształcenia na kierunku europeistyka prowadzonych przez ośrodki naukowo–badawcze w Polsce.

Całe stanowisko PTSE można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

MEiN: Od 1 września 2022 roku „Historia i teraźniejszość” zastąpi w szkołach średnich WOS w zakresie podstawowym

Spór o HiT. Jeżeli ktoś uważa, że można tak uczyć, to nie ma bladego pojęcia o realiach szkoły