Spór o HiT. Jeżeli ktoś uważa, że można tak uczyć, to nie ma bladego pojęcia o realiach szkoły


Znam dokładnie podstawę programową z przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla liceów, techników i szkół branżowych I stopnia. Podstawa w zakresie podstawowym jest z założenia kontynuacją (…) nauczania przedmiotu w szkole podstawowej. Jeżeli przedmiot ten na poziomie podstawowym chce się zlikwidować w szkołach ponadpodstawowych, to oznacza, że uczniowie nie będą mieli kontynuacji wielu treści. Pewne treści zostaną automatycznie zabrane.

Jeżeli ktoś uważa, że można nauczyć WOS i historii najnowszej razem, w trzy godziny w dwa lata – czyli jedną godzinę w klasie pierwszej i dwie godziny w klasie drugiej – to oznacza, że nie ma bladego pojęcia o realiach szkoły. Moje doświadczenie nauczycielskie podpowiada mi, że jest to niewykonalne. Jeśli więc chce się wprowadzić HiT, kładąc nacisk na historię, o czym dowiadujemy się z ust samego pana ministra, to będzie się to działo kosztem WOS-u.

(…)Edyta Książekczłonek Zarządu Głównego ZNP, wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP w Częstochowie. Wystąpienie (fragmenty) podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania (16 listopada br.)

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Głos Nauczycielski (nr 47, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 47/2021: