Awans zawodowy. Nauczyciele pytają – ekspert odpowiada (3)


W jakiej sytuacji nauczycielowi przysługuje dodatkowy staż? Pełniłam funkcję opiekuna stażu – jakie dokumenty powinnam dołączyć do teczki? Oto kolejna seria awansowych pytań i odpowiedzi!

Mój staż na nauczyciela dyplomowanego został przerwany z powodu wypadku (pobyt w szpitalu, rehabilitacja, zwolnienie lekarskie). Byłam nieobecna w pracy przez ponad dwa miesiące. Czy teraz ponownie należy napisać wniosek o rozpoczęcie stażu?

Odpowiedź: W tej sytuacji nie można mówić o przerwaniu stażu. Zapis w Karcie Nauczyciela jest jednoznaczny. Jeśli nieobecność ciągła przekracza jeden miesiąc – staż zostaje przedłużony o czas nieobecności. Staż zostaje przerwany, kiedy nieobecność trwa dłużej niż jeden rok (w przypadku urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego nieobecność nie może przekroczyć półtora roku). Wtedy staż musi być odbyty ponownie w pełnym wymiarze.

Dodam jeszcze, gwoli uzupełnienia, że nauczyciele kontraktowy i mianowany mogą przerwać staż na swój wniosek, jednak w przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywają staż w pełnym wymiarze.

(…)Beata Rechnio-Kołodziej, ekspert z listy MEiN

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Głos Nauczycielski (nr 47, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 47/2021: