Zastępstwo ad hoc


Zastępstwa doraźne przydziela się wówczas, gdy absencja zastępowanego nauczyciela zdarza się nagle i trwa krótko

W przypadku nagłej nieobecności jednego nauczyciela, drugi musi go natychmiast zastąpić, choćby dlatego, że dzieci nie mogą pozostawać bez opieki. W szkole to nic nadzwyczajnego – zastępstwo doraźne. Niestety, ani Karta, ani rozporządzenie płacowe nie definiują w żadnym zakresie pojęcia „zastępstwo doraźne”, więc dyrektorzy stosują je bardzo różnie, według własnych zasad. Nie zawsze rozróżniają takie pojęcia, jak: „zastępstwo stałe”, „godziny ponadwymiarowe” i „godziny doraźnych zastępstw”. Stąd problemy i… konflikty.

(…)Teresa Konarska

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Głos Nauczycielski (nr 47, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 47/2021: