Komu „podziękować” za utratę prawa do emerytury z art. 88 KN? Przypominamy, co się wydarzyło w 1998 r.


Czy nauczyciele odzyskają uprawnienia z art. 88 KN, odebrane przez rząd AWS? Ekipa Czarnka próbuje wywołać wrażenie, że tak się właśnie stanie. Niestety, to tylko gra polityczna wokół tematu ważnego dla nauczycieli

Przemysław Czarnek szykuje nauczycielom terapię szokową – zgodnie z przedstawionym przez niego projektem zmian w Karcie Nauczyciela pensum ma wzrosnąć o cztery godziny, nauczyciele będą też musieli zrealizować osiem godzin „karcianek” tygodniowo, odebrane im zostaną niektóre dodatki i świadczenia (np. „na start”), inne zmniejszone (np. wiejski). Nauczyciele pożegnają się też z godzinami ponadwymiarowymi i ze świadczeniem urlopowym, a fundusz świadczeń socjalnych ma zostać zmniejszony o połowę. W zamian MEiN proponuje nauczycielom podwyżki, które zrekompensują im jedynie część dodatkowej pracy, jaką będą musieli wykonać.

Na osłodę Przemysław Czarnek rzucił hasło powrotu do uprawnień, jakie gwarantował nauczycielom art. 88 Karty Nauczyciela. 22 października br. podczas spotkania w MEiN Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty w prezentacji dla partnerów społecznych znalazł się slajd z propozycją tzw. emerytur stażowych dla nauczycieli. Możliwość skorzystania z uprawnień emerytalnych z art. 88 KN miałyby otrzymać osoby, które spełniły warunki stażowe do końca 2013 r. (obecnie z prawa do wcześniejszej emerytury nadal mogą skorzystać nauczyciele, którzy nabyli uprawnienia do końca 2008 r.).

Pojawienie się tematu emerytur podczas spotkania w MEiN to ewidentnie odpowiedź na wspólny postulat trzech central związkowych (ZNP, FZZ i oświatowej „S”), które w komunikacie z 13 października opowiedziały się właśnie za przywróceniem nauczycielom uprawnień z art. 88 KN.

Chodzi tutaj o prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę po 30 latach pracy, w tym minimum 20 lat „przy tablicy”, które wygasło z końcem 2008 r., ale zostało odebrane w wyniku reformy emerytalnej wprowadzonej w 1999 r. przez ówczesny rząd koalicji Akcji Wyborczej Solidarność i Unii Wolności.

(…)Piotr Skura

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Głos Nauczycielski (nr 47, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 47/2021: