Raport CEO: Zdalne nauczanie pokazało uczniom, że bezpośredni kontakt z nauczycielem jest dla nich bardzo ważny

Edukacja zdalna pokazała uczniom, że bezpośredni kontakt z nauczycielem jest dla nich bardzo ważny (58 proc.). Duże znaczenie tego kontaktu potwierdzają również ci uczniowie, którzy po powrocie do szkoły odczuwali jedynie negatywne emocje (43 proc.) – wynika z raportu “Szkoła ponownie czy szkoła od nowa? Jak wygląda powrót do stacjonarnej edukacji?” przygotowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Z kolei nauczyciele często wskazywali, że powrót do pracy stacjonarnej rozbudza w nich chęć do działania (48 proc.).

Jednak nauczyciele pytani o objawy wypalenia zawodowego przyznawali, że w ostatnim czasie jest więcej dni, kiedy już przed pracą czują się zmęczeni (47 proc.). Problem wypalenia zawodowego może dotyczyć nawet 15 proc. nauczycieli.

– Powrót do tradycyjnej szkoły jest trudny zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Dlatego dobrze, że MEiN apelowało do szkół o skupienie się na odbudowywaniu szkolnych relacji i dbaniu o kondycję psychiczną uczniów. Zdecydowana większość szkół przyjęła ten priorytet, choć w naszej ankiecie pojawiały się głosy uczniów, których nauczyciele nadal weryfikują ich wiedzę po powrocie do szkół. Są to zwykle przypadki pojedynczych nauczycieli, ale rzutują na odbiór powrotu do szkoły – komentuje dr Jędrzej Witkowski, prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Jakie są wnioski z edukacji zdalnej? Edukacja zdalna pokazała uczniom, że bezpośredni kontakt z nauczycielem jest dla nich bardzo ważny. „Ciężej uczyć się od nauczyciela podczas nauki zdalnej niż w szkole. Niektórych rzeczy samemu nie potrafisz się nauczyć, ktoś musi ci pokazać, jak to zrobić” – napisał jeden z uczniów, biorących udział w badaniu

W raporcie “Szkoła ponownie czy szkoła od nowa? Jak wygląda powrót do stacjonarnej edukacji?” Centrum Edukacji Obywatelskiej zwraca uwagę, że okres po powrocie do szkół silnie wpłynie na nasz system edukacji w kolejnych latach. – Możemy teraz skupić się na odtwarzaniu szkolnych rutyn sprzed pandemii lub przyjrzeć się wnikliwe obecnej sytuacji i na jej podstawie wyobrazić sobie, jaka powinna być szkoła, która lepiej odpowiadałaby na potrzeby uczniów i nauczycieli – komentuje Witkowski.

Z raportu wynika, że najważniejsze wyzwania stojące przed szkołami to: – odbudowa motywacji i zaangażowania uczniów zestresowanych powrotem do szkoły, – praca nad wyrównywaniem większych niż dotychczas różnic w poziomie wiedzy pomiędzy uczniami, – zapewnienie dostępności psychologów i pedagogów szkolnych oraz elementów wsparcia psychologicznego dla nauczycieli, – odpowiedzenie na potrzeby grupy nastolatków, którzy docenili elastyczność edukacji zdalnej, a teraz sceptycznie patrzą na powrót do szkoły.

Badanie Centrum Edukacji Obywatelskiej zostało przeprowadzone w dniach 17-25 maja 2021. Cały raport można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Dr hab. Marlena Plebańska: Pozytywnie oceniamy to, jak sprawnie nauczyciele przystosowali się do nowych warunków

Raport: Pandemia mocno uderzy w młodych. W dużej mierze przez ograniczenia w dostępie do edukacji