Raport UNICEF: 2,2 miliarda dzieci i młodzieży nie ma w domu dostępu do internetu. “To cyfrowa przepaść”

UNICEF oraz Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) apelują o pilne inwestycje w celu zlikwidowania luki cyfrowej, która uniemożliwia dzieciom oraz młodzieży dostęp do odpowiedniej jakości nauki zdalnej. Obecnie 1,3 mld dzieci w wieku 3-17 lat nie ma dostępu do internetu w domu. To 2/3 dzieci w wieku szkolnym. Problem w podobnym stopniu dotyka także młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat. W tej grupie wiekowej 759 mln ludzi (63 proc.) nie ma możliwości połączenia się z internetem w miejscu zamieszkania.

Najnowszy raport ITU oraz UNICEF pt. „Ile dzieci i młodzieży ma dostęp do internetu w domu?” został opracowany na podstawie badań w ponad 85 krajach.

– Bardzo wiele dzieci i młodzieży nie ma internetu w domu. To już nie jest luka cyfrowa – to cyfrowa przepaść – powiedziała Henrietta Fore, Dyrektor Generalna UNICEF. – Brak połączenia z internetem nie tylko ogranicza dzieciom i młodym ludziom obecność online oraz wyłącza ich z systemu edukacji, ale też uniemożliwia konkurowanie we współczesnej gospodarce i izoluje od świata. Mówiąc wprost: brak dostępu do internetu okrada następne pokolenie z przyszłości – dodaje.

Niemal ćwierć miliarda uczniów na świecie wciąż nie może chodzić do szkoły z powodu COVID-19. Ta sytuacja zmusza dziesiątki milionów dzieci do korzystania z edukacji zdalnej. Dla tych, którzy nie mają dostępu do internetu w domu, nauka online jest poza zasięgiem.

Autorzy raportu zauważają, że luka cyfrowa utrwala nierówności, które dzielą kraje i społeczności. W najtrudniejszej sytuacji są dzieci i młodzież z najuboższych gospodarstw domowych, z obszarów wiejskich i krajów o niskich dochodach. Często są w tyle za swoimi rówieśnikami i mają niewiele okazji, aby kiedykolwiek nadrobić zaległości.

Na całym świecie, wśród dzieci w wieku szkolnym mieszkających w najbogatszych gospodarstwach domowych, 58 proc. ma dostęp do internetu. W ubogich gospodarstwach domowych ten odsetek wynosi zaledwie 16 proc.. Podobne różnice występują na poziomie dochodów w poszczególnych krajach. W krajach ubogich, mniej niż 1 na 20 dzieci w wieku szkolnym ma dostęp do internetu, a w krajach bogatych – 9 na 10.

W ubiegłym roku, UNICEF oraz ITU zapoczątkowały inicjatywę Giga, której celem jest podłączenie do internetu każdej szkoły i jej społeczności lokalnej. W ramach inicjatywy, udało się zidentyfikować ponad 800 tysięcy szkół w 30 krajach. Dysponując tymi danymi, Giga współpracuje z rządami państw, przemysłem i partnerami z sektora prywatnego, aby opracować plan inwestycji publiczno-prywatnych. Celem inwestycji jest budowa infrastruktury niezbędnej do podłączenia szkół i mieszkańców do internetu.

(JK,GN)

Darmowy internet dla nauczycieli i medyków od UPC Polska. „Grupy które podczas pandemii mierzą się z największymi wyzwaniami”

„Znaczące opóźnienia.” NIK o realizacji programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

85 proc. nauczycieli poświęca na pracę zdalną powyżej 40 godzin w tygodniu. Wyniki ankiety ZNP