Reflektor OPZZ: Jak partie traktują prawa pracownicze?

Największą zgodność pomiędzy 21 postulatami programowymi OPZZ a stanowiskiem sił parlamentarnych odnotowano w przypadku Koalicyjnego Klubu Lewicy. Zgodność wyniosła 95 proc.. W przypadku Koalicji Obywatelskiej deklarowana zgodność to 76 proc, zaś w przypadku Koalicji Polskiej – 71 proc. – wynika z badania pod nazwą Reflektor OPZZ. 

Reflektor Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych został przygotowany przez OPZZ oraz Centrum im. Ignacego Daszyńskiego. W tym roku odbyła się druga edycja badania. Tym razem CID poprosiło o odniesienie się najważniejszych sił politycznych w Polsce do 21 postulatów OPZZ.

Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski we wrześniu br. przesłał do przewodniczących klubów i kół parlamentarnych pismo zawierające prośbę o udział w badaniu i wypełnienie stosownej ankiety.

Odpowiedzi na ankietę udzieliły kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Koalicji Polskiej. Kurtuazyjną odpowiedź przesłało koło Polska 2050, nie odpowiadając jednak na pytania ankiety. Klub Prawa i Sprawiedliwości i koło Konfederacji zignorowały pismo przewodniczącego OPZZ.

Największą zgodność pomiędzy 21 postulatami programowymi OPZZ a stanowiskiem sił parlamentarnych odnotowano w przypadku Koalicyjnego Klubu Lewicy. Zgodność wyniosła 95 proc. W przypadku Koalicji Obywatelskiej deklarowana zgodność to 76 proc., zaś w przypadku Koalicji Polskiej – 71 proc..

Koordynatorem drugiej edycji badania Reflektor OPZZ był dr Bartosz Machalica z Centrum im. Ignacego Daszyńskiego. Przed wyborami parlamentarnymi w 2019 r. przeprowadzono pierwszą edycję badania. Osobami odpowiedzialnymi za jej przeprowadzenie byli dr Karolina Zioło-Pużuk i dr Bartosz Rydliński. Partnerem badania było przedstawicielstwo Fundacji im F. Eberta w Polsce.

Szczegółowe wyniki znajdują się tutaj.

(GN)

OPZZ: UE stanowi jedno z najlepszych do życia miejsc na świecie. Przystąpienie Polski do Unii poprawiło jakość życia polskich pracowników

Związkowcy zwalniani z pracy za promowanie związków zawodowych. RPO pyta głównego inspektora pracy o kontrole