Renata Kaznowska: W warszawskich szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych brakuje 2861,73 nauczycieli

Znamy już ostateczną liczbę wakatów nauczycielskich w przedszkolach, szkołach i pozostałych placówkach oświatowych w roku szkolny 2022/2023. Brakuje nam dokładnie 2861,73 nauczycieli – poinformowała w mediach społecznościowych wiceprezydent Warszawy ds. edukacji Renata Kaznowska.

Renata Kaznowska zwróciła uwagę, że wielu nauczycieli pracuje na półtora, a nawet dwa etaty. „Tym samym liczba wakatów nie w pełni odzwierciedla deficyt kadry pedagogicznej. W stolicy liczba pracowników pedagogicznych pracujących na 1,5 etatu (po przeliczeniu godzin ponadwymiarowych na etaty) to 1790, a nauczycieli pracujących na ponad 1,5 etatu (po przeliczeniu godzin ponadwymiarowych na etaty) to 2024” – podkreśliła.

Jak dodała Kaznowska w Warszawie największe braki kadrowe dotyczą szkół podstawowych (1539), dalej szkół ponadpodstawowych (778) i przedszkoli (445).  Ale to nie wszystko. Wakaty na stanowiskach pedagogicznych występują też w poradniach pedagogiczno-psychologicznych (37), ale też w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy czy internatach, itd (60).

W podziale na specjalizacje liczba wakatów wygląda następująco: >>nauczyciele pracujący z dziećmi, które mają orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (501), >> świetlica szkolna (282) >> nauczyciele wychowania przedszkolnego (244), >> psycholog (133) >>specjaliści rewalidacji (131), >>pedagog specjalny (123) >> angliści (106), >> matematycy (122), >> poloniści (88), >> wuefiści (63), >>informatycy (61), >> etyka (50), >> wychowanie do życia w rodzinie (50).

„Tylko przypomnę, w Miasto Stołeczne Warszawa zatrudnionych jest ponad 31 tys. pedagogów. Bank ofert pracy dla nauczycieli w kuratorium oświaty jest pełny nowych propozycji pracy w szkołach/przedszkolach. Z roku na rok jest jednak coraz trudniej. Pokazują to właśnie szkolne arkusze. To efekt postępującego od lat demontażu polskiej oświaty. Odejścia z zawodu, niepodejmowanie zawodu, wakaty nie są zjawiskiem warszawskim, lecz ogólnopolskim” – zaznaczyła Renata Kaznowska.

„MEiN woli zajmować się dalszym przykręcaniem śruby i zohydzaniem pracy w szkole zamiast zająć się naprawą sytuacji, dążąc do przerwania tego niezwykle groźnego trendu” – dodała wiceprezydent Warszawy.

(JK, GN)

Warszawa: Przybywa uczniów i wakatów nauczycielskich. Brak podwyżek dla starszych nauczycieli to błąd

Czarnek: W całym Kaliszu są tylko trzy wakaty. Dealerzy Wiedzy: Już po 1 września złożono 6,2 tys. ofert pracy dla nauczycieli