„Rodzice decydują”. Ponad 5 tys. podpisów pod petycją do premiera i szefa MEiN ws. zajęć dodatkowych w szkołach

Rodzice apelują do premiera o pilne wprowadzenie regulacji prawnej, która w przypadku realizowania w szkołach lub placówkach oświatowych zajęć dodatkowych przez stowarzyszenia i inne organizacje, zabezpieczy konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami wyrażone w art. 48 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Pod petycją podpisało się już ponad 5 tys. osób.

„Chcemy, aby każdy rodzic, na podstawie pełnej informacji o celach i programie zajęć, mógł świadomie zdecydować o uczestnictwie własnego dziecka w zajęciach dodatkowych i żeby warunkiem uczestnictwa było wyrażenie przez niego pisemnej zgody na udział w tych zajęciach. Chcemy także, aby rodzic mógł wycofać zgodę w dowolnej chwili. Taka praktyka jest już teraz stosowana w licznych placówkach oświatowych przez wielu nauczycieli, ale uważamy, że powinna być powszechna i obligatoryjna” – czytamy m.in. w liście-apelu rodziców.

Według niech, to proste rozwiązanie zakończyłoby trwający od czerwca 2021 roku spór związany z przygotowanym przez MEiN projektem ustawy zwanej powszechnie “Lex Czarnek” – projektem kontrowersyjnym i ostatecznie zawetowanym przez Prezydenta Andrzeja Dudę w marcu 2022 roku.

„Jednocześnie z całą mocą sprzeciwiamy się wszelkim pomysłom rozwiązań, w których to urzędnik państwowy, czyli np. kurator, a nie rodzic ma decydować, czy dzieci mogą w danych zajęciach uczestniczyć, czy nie. Jako rodzice chcemy mieć prawo oceny, czy konkretne zajęcia zaproponowane przez nauczycieli naszych dzieci stoją w sprzeczności z naszymi przekonaniami, czy wręcz przeciwnie – wspierać będą prowadzony przez nas proces wychowawczy. Chcemy, aby prawo do oceny należało wyłącznie do nas, rodziców” – podkreślają sygnatariusze.

„Apelujemy o takie rozwiązania, ponieważ, kierując się dobrem dziecka, chcemy zapewnić poczucie bezpieczeństwa nam, rodzicom, zagwarantować bezpieczeństwo naszym dzieciom oraz zwiększyć świadomość dzieci i rodziców o treściach proponowanych w programach zajęć” – czytamy.

W najbliższy piątek, w dniu zakończenia roku szkolnego, petycja do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Przemysława Czarnka wraz z podpisami zostanie przekazana do Kancelarii Premiera RP. Więcej tutaj.

(JK, GN)

Szef MEiN zapowiada na wrzesień lex Czarnek 2.0. „Nie będzie się różnić od poprzedniego projektu”

Prezydent zawetował lex Czarnek! “Nie są nam teraz potrzebne kolejne spory”