Rodzice zapisują dzieci na kolonie i obozy

Już prawie 25 tys. dzieci planuje w najbliższe wakacje wyjechać na obozy i kolonie. Mimo obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, część rodziców nie zrezygnowała z tej formy wypoczynku ich dzieci

Jak na razie, do prowadzonej przez kuratorów bazy wypoczynku organizatorzy zgłosili 1068 planowanych przedsięwzięć – głównie kolonii i obozów. Kuratorzy zatwierdzili 608 z nich.

– Można już zgłaszać wypoczynek do bazy – poinformował minister edukacji Dariusz Piontkowski. Przyznał, że „to zdecydowanie mniej zgłoszeń niż w latach poprzednich”, ale ministerstwo „ma nadzieję, że liczba kolonii i obozów będzie wzrastała”.

Kolonie czy obóz należy zgłaszać na co najmniej 21 dni przed planowaną datą wypoczynku. W przypadku półkolonii ten termin wynosi 14 dni.

Jak na razie, z zorganizowanej formy wypoczynku planuje skorzystać 24 476 dzieci, w tym 17 063 z wypoczynku w kraju, 2 074 z wypoczynku za granicą, a 5 339 z półkolonii.

– Dzieci wyjadą przede wszystkim na kolonie i obozy w kraju. W poprzednich latach zresztą też przeważająca większość korzystała z kolonii i obozów w Polsce – przypomniał szef MEN.

Kuratorzy dofinansują organizację letniego wypoczynku kwotą 27,8 mln zł. Z dofinansowania skorzystają w pierwszej kolejności dzieci z pieczy zastępczej, dzieci z rodzin wielodzietnych, uczniowie mający kłopoty zdrowotne oraz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Jak co roku, miejsca wypoczynku będą sprawdzane przez kuratorów i sanepid.

– Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Opublikowaliśmy wytyczne dotyczące letniego wypoczynku. Zwracaliśmy uwagę na to, by wypoczynek zorganizowano w sposób jak najbardziej bezpieczny. Musieliśmy zadbać o to, by rodzice pozwalając dzieciom na wyjazd, byli pewni, że wrócą bezpiecznie z tego wypoczynku – zapewnił szef MEN.

Dlatego organizatorzy wypoczynku będą musieli spełnić szereg wymogów szczegółowo opisanych w wytycznych MEN, MZ i GIS.

W wytycznych znalazły się wymagania i procedury dotyczące przygotowania wypoczynku, w tym organizacji wyżywienia uczestników, bazy noclegowej czy wyposażenia w środki ochrony osobistej, itp. W dokumencie opisano też procedury postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem koronawirusem wśród uczestników, kadry i innych pracowników wypoczynku. A także zalecenia dla rodziców, którzy zdecydują się wysłać swoje dziecko na kolonie czy obóz letni.

Na jakich zasadach uczniowie pojadą na kolonie i obozy? MEN, GIS i MZ mają wytyczne

(PS, GN)