Rośnie liczba cudzoziemców w Polskich szkołach. To dodatkowe wyzwanie dla nauczycieli

W roku szkolnym 2018/2019 w polskich szkołach uczyło się 44 tys. dzieci cudzoziemskich -wynika z danych Ministerstwo Edukacji Narodowej, a ich liczba z roku na rok rośnie (najnowszych danych jeszcze nie ma). To także spore wyzwanie dla nauczycieli nie tylko ze względu na bariery językowe.

Na stronie Urzędu ds. Cudzoziemców można przeczytać, że w 2019 r. największy wzrost wśród obcokrajowców osiedlających się w Polsce dotyczył obywateli:

– Ukrainy – o 35,6 tys. do 214,7 tys. osób

– Białorusi – o 5,5 tys. do 25,6 tys.

– Gruzji – o 2,7 tys. do 5,5 tys.

– Indii – o 1,1 tys. do 9,9 tys.

– Mołdawii – o 1,1 tys. do 2,4 tys.

Wszystkie dzieci przybywające z zagranicy, będące w wieku 7-18 lat, w tym także te, które ubiegają się lub podlegają ochronie międzynarodowej, korzystają z nauki w szkołach publicznych na takich samych zasadach, jak dzieci polskie.

Uczniowie-cudzoziemcy uczą się w zdecydowanej większości w klasach wraz z polskimi rówieśnikami, a uczniowie, którzy nie znają albo słabo znają język polski, mają prawo do dodatkowej nauki języka polskiego w wymiarze minimum 2 godzin tygodniowo i do dodatkowych zajęć wyrównawczych, jeśli tego potrzebują. Łączny tygodniowy wymiar tych dodatkowych zajęć wynosi 5 godzin w tygodniu. Więcej informacji można znaleźć tutaj oraz tutaj.

W SIO nie zbierane są oddzielne dane dotyczące liczby zatrudnionych w szkołach w charakterze pomocy nauczyciela osób. Zatrudnienie takich osób leży w gestii organu prowadzącego szkołę Kwestie doskonalenia zawodowego nauczycieli leżą także w kompetencji organów prowadzących szkoły.

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jednostka podległa MEN, organizuje szkolenia i warsztaty poświęcone pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, m.in. dla nauczycieli uczących języka polskiego jako drugiego czy pracy w środowisku wielokulturowym.

Na stronie ORE są dostępne bezpłatne materiały do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji oraz przedstawiające dotychczasowe doświadczenia i trudności występujące w pracy m.in. z uczniami uchodźczymi.

Powstają też inne pomoce naukowe takie jak “Migranci w polskim systemie edukacji: sukcesy i wyzwania”. To biuletyn opublikowany przez działającą we Wrocławiu Fundację Ukraina. Adresowany jest do nauczycieli oraz wykładowców akademickich i powstał w oparciu o wystąpienia ekspertów przygotowane na konferencję EduForUM.

Można go znaleźć tutaj.

(JK, GN)