RPO nie ustaje w walce o edukację klimatyczną. Po MEN napisał do ministra klimatu

Rzecznik Praw Obywatelskiej dr hab. Adam Bodnar zwrócił się do Michała Kurtyki, ministra klimatu o informacje nt. działań w celu zwiększenia świadomości zmian klimatycznych i ich konsekwencji wśród obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

RPO monitoruje międzyresortowe działania podejmowane dla skutecznego wprowadzania edukacji klimatycznej w polskich szkołach.

Wcześniej wystąpił do MEN o wprowadzenie specjalnego programu zajęć nt. zmian klimatycznych i przeciwdziałania ich skutkom. Napisał do ministra Dariusza Piontkowskiego w związku z licznymi wystąpieniami naukowymi na temat zagrożeń wynikających z postępujących zmian klimatu (np. prof. Philipa Alstona, specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. Praw Człowieka i Skrajnego Ubóstwa).

Szkoły będą uczyć o zmianach klimatu? RPO apeluje do MEN

„Edukacja ekologiczna jest stałym elementem nauczania zarówno w przedszkolu, jak i w szkole podstawowej i ponadpodstawowej –odpisało MEN. Za wystarczającą uznało edukację o zrównoważonym rozwoju.

„Szkoły uczą o zmianach klimatu”. MEN odpowiada RPO

W związku z niezadowalającą odpowiedzią MEN zwrócił się tym razem do Michała Kurtyki, ministra klimatu. Całe wystąpienie można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Fot: rpo.gov.pl