„Szkoły uczą o zmianach klimatu”. MEN odpowiada RPO

Edukacja ekologiczna jest stałym elementem nauczania zarówno w przedszkolu, jak i w szkole podstawowej i ponadpodstawowej – poinformowało MEN. Z apelem o wprowadzenie do szkół zajęć o klimacie wystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich.

W piśmie do ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego dr Adam Bodnar zwrócił się o rozważenie wprowadzenia do szkół specjalnego programu zajęć na temat zmian klimatycznych i sposobów przeciwdziałania ich skutkom. Jego zdaniem powinny one opierać się na najnowszych ustaleniach naukowych i być skonstruowane w sposób zachęcający nauczycieli i uczniów do innowacyjności. Podkreślił też, że jako rzecznik praw obywatelskich widzi silny związek między kryzysem klimatycznym a prawami człowieka i obywatela.

Pisaliśmy o tym tutaj:

Szkoły będą uczyć o zmianach klimatu? RPO apeluje do MEN

Odnosząc się do apelu RPO, rzecznik ministerstwa edukacji Anna Ostrowska poinformowała PAP, że edukacja ekologiczna jest stałym elementem nauczania na wszystkich etapach kształcenia, a MEN przychyla się do opinii rzecznika, że istnieje ścisły związek między kryzysem klimatycznym a prawami człowieka.

Dlatego też „zagadnienia ochrony klimatu, jakości powietrza i odpowiedniej postawy obywatelskiej stanowią część edukacji o zrównoważonym rozwoju (a szerzej edukacji globalnej), obecnej w polskich szkołach. Zadania promujące edukację o zrównoważonym rozwoju realizowane są obecnie zarówno w formalnym, jak i pozaformalnym systemie edukacji” – zapewniła Ostrowska.

Zaznaczyła, że to od nauczyciela zależy, w jakiej formie i przy użyciu jakich pomocy dydaktycznych będzie realizował cele kształcenia i treści nauczania określone w podstawie programowej.

(JK)