RPO: Potrzebna ustawa o szczepieniach jako warunku przyjęcia do żłobka i przedszkola

Według dr Adama Bodnara, rzecznika praw obywatelskich, zasadne byłoby uregulowanie w ustawie wymogu szczepień jako kryterium przyjęcia dziecka do przedszkola lub żłobka. W tej chwili sytuacja jest zróżnicowana na terenie kraju i niejednoznaczna. Niektóre samorządy na własną rękę wprowadzają odpowiednie rozwiązania prawne.

Niedawno pisaliśmy w Głosie o uchwale stołecznych radnych, którzy zdecydowali, że z bezpłatnych miejsc w żłobkach od 1 stycznia 2020 roku będą mogły skorzystać wyłącznie zaszczepione dzieci.

Od 1 stycznia stołeczne żłobki tylko dla szczepionych dzieci. Radni przyjęli uchwałę w tej sprawie

W ocenie RPO rozwiązania prawne przyczyniające się do mobilizowania rodziców do poddawania dzieci obowiązkowym szczepieniom zasługują na aprobatę.

„Rozwiązania takie muszą być jednak zgodne z konstytucyjnym standardami ochrony praw i wolności. Niewątpliwie, zgodnie z treścią art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, zasadne byłoby więc uregulowanie wskazanych kwestii na poziomie ustawowym” – napisał dr Bodnar w piśmie do Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia.

Jego zdaniem konieczne jest też uwzględnienie sytuacji, gdy niepoddanie dziecka obowiązkowemu szczepieniu jest spowodowane zaniedbaniem lekarza.

Rzecznik wskazał, że w orzecznictwie sądów administracyjnych zaczyna utrwalać się pogląd, zgodnie z którym wprowadzenie oświadczenia o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom, jako kryterium dostępu do publicznego przedszkola lub żłobka, nie jest dyskryminujące dla dzieci, których rodzice nie złożyli stosownego oświadczenia.

RPO przypomniał, że obowiązek poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym w ramach Programu Szczepień Ochronnych wynika wprost z przepisów (art. 5 ust. 1 pkt 1b i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

Całe stanowisko RPO można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Fot:gis.gov.pl

Od stycznia rodzice zapłacą więcej za pobyt dzieci w żłobkach. Tak samorządy „odbijają” sobie zbyt małą subwencję oświatową