RPO pyta MEiN jak zamierza rozwiązać problemy szkół wywołane przez IV falę koronawirusa

„Ostatnie doniesienia na temat sytuacji epidemiologicznej wskazują na rosnącą liczbę szkół, które zmuszone są pracować w trybie zdalnym lub mieszanym z uwagi na zagrożone zdrowie uczniów i pracowników. Wśród negatywnych zjawisk wymienia się m. in. niepewność, brak zrozumienia dla wprowadzanych rozwiązań, trudności organizacyjne, w tym konieczność zorganizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli oraz przeciążenie nauczycieli” – podkreśla m.in. RPO w wystąpieniu do MEiN.

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek kilka dni temu przedstawił MEiN problemy z realizacją prawa do nauki w roku szkolnym 2021/2022, „które są przedmiotem skarg i opinii kierowanych do RPO”. Kwestie najczęściej zgłaszane w ostatnich tygodniach dotyczą m. in. zasad obejmowania uczniów i pracowników szkół obowiązkiem kwarantanny oraz trudności wynikających z licznych przerw w nauce stacjonarnej.

RPO zwraca uwagę, że coraz więcej szkół musi pracować w trybie zdalnym lub mieszanym z uwagi na zagrożone zdrowie uczniów i pracowników, zgłaszane są żądania regularnego i masowego testowania nauczycieli i uczniów pod kątem koronawirusa, a perspektywa nauki stacjonarnej zamiast zdalnej może zaś zachęcać do szczepień kolejne osoby, co ma ogromne znaczenie z perspektywy zdrowia publicznego.

Według RPO, uczniowie skarżą się m.in. na nadmiar sprawdzianów przeprowadzanych z myślą o ewentualnej przerwie w nauce stacjonarnej, a także na zaległości spowodowane utratą ciągłości nauki.

„Lęk o przyszłość jest szczególnie silny wśród osób zaangażowanych w przygotowania do egzaminów zewnętrznych – egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminów maturalnych. Ich przygotowania do egzaminów przebiegały przez długi okres w domu, z dala od nauczycieli i rówieśników, często bez odpowiedniego sprzętu” – wskazuje Rzecznik

Jak zauważa prof. Wiącek także „dyrektorzy szkół oczekują od ministra większego wsparcia, a niektórzy także większej swobody w podejmowaniu decyzji”.

Dyrektorzy wskazują m.in. na potrzebę usprawnienia procesu przekazywania danych osób, których zdrowie jest zagrożone, do stacji sanitarno-epidemiologicznych. Według rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązku kwarantanny nie stosuje się wobec osoby, która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19.

„Wśród sposobów na poprawę sytuacji w szkołach zgłaszane jest także żądanie regularnego i masowego testowania nauczycieli i uczniów pod kątem koronawirusa. Poparciem części społeczeństwa cieszy się postulat wprowadzenia obowiązku szczepień dla wszystkich pracowników systemu oświaty” –napisał RPO.

Rzecznik pyta ministra, czy resort dostrzega sposoby rozwiązania wskazanych problemów, oraz czy prowadzone są prace nad wprowadzeniem stosownych środków prawnych.

Pełne wystąpienie RPO do MEiN można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

 

RPO do MEiN: „Lekcje religii nie stanowią prostego ekwiwalentu lekcji etyki”