Ruszył portal edukacyjny „Jak z HiT-u zrobić hit”. To odpowiedź na podręcznik prof. Roszkowskiego

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita uruchomiło dzisiaj portal edukacyjny „Otwarta Szkoła. Jak zrobić z HiT-u hit”. Materiały zamieszczone na tym portalu mają na celu wsparcie tych nauczycieli przedmiotu Historia i Teraźniejszość, którzy chcą realizować podstawę programową tego przedmiotu „pokazując uczniom wielość perspektyw na współczesność, oraz skłonić ich do samodzielnego namysłu i krytycznego spojrzenia na obiegowe opinie i uproszczone oceny”.

Na portalu zamieszczono materiały w 10 blokach tematycznych, które odnoszą się do ok. 40 haseł podstawy programowej HiT.

„Do końca roku 2022 zamierzamy zamieścić kolejne 10 bloków tematycznych” – informują autorzy portalu. „Nasz portal wspiera nauczycieli, którzy chcą uczyć krytycznego myślenia i samodzielności intelektualnej przy realizacji podstawy programowej przedmiotu Historia i Teraźniejszość” – podkreślono.

Inicjatorami, pomysłodawcami i autorami materiałów edukacyjnych są nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie z Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących Bednarska w Warszawie: Damian Banasiak i Rafał Derda.

Inicjatywa wspierana jest przez Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.

Link do portalu: https://szkola.otwarta.org/

(JK, GN)

Fot: screen

Nauczyciele biorą sprawy w swoje ręce. „Jak zrobić z HiT-u hit?”- kolejna inicjatywa w odpowiedzi na podręcznik prof. Roszkowskiego

Drugi podręcznik do HiT dopuszczony do użytku

Jedynie 53 szkoły zdecydowały się na korzystanie z „podręcznika” prof. Roszkowskiego. Pełna mapa Wolnej Szkoły