Rząd ogłosił: W 2020 r. pensja minimalna 2600 zł

W przyszłym roku osoby zarabiające najniższą krajową otrzymają 350 zł brutto podwyżki. Tak zdecydował dziś rząd

 

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Zgodnie z nim:
• Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wyniesie 2 600 zł. Oznacza to wzrost minimalnej pensji o 350 zł, czyli o 15,6 proc. w stosunku do 2019 r. Obecnie najniższa płaca wynosi 2 250 zł.
• Jak poinformowała Kancelaria Premiera, pierwotnie wynagrodzenie minimalne miało wzrosnąć do 2450 zł, ale premier Mateusz Morawiecki podczas posiedzenia Rady Ministrów zdecydował o podwyżce do 2600 zł.
• W 2020 r. minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 49,7 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2020 r.
• Minimalna stawka godzinowa w 2020 r. będzie wynosiła 17 zł (więcej o 1 zł niż wcześniej planowano). W 2019 r. jest to 14,70 zł.

“Poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2 600 zł będzie miał pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych (przez wzrost dochodów pracowników). Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ok. 1,5 mln pracowników otrzymujących płacę minimalną. Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia” – czytamy w komunikacie rządu.

Jak już informowaliśmy na łamach “Głosu”, w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. rząd nie przewidział żadnej podwyżki dla nauczycieli, a jedynie utrzymanie 9,6-procentowej podwyżki, jaką nauczyciele otrzymali od września 2019 r.

W przyszłym roku podwyżek nie będzie. Rząd bilansuje budżet kosztem nauczycieli

To oznacza, że od stycznia przyszłego roku wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego będzie niewiele odbiegało od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przypomnijmy, od września br. minimalna stawka dla nauczyciela z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym wynosi w przypadku:
* nauczyciela stażysty – 2782 zł brutto,
* nauczyciela kontraktowego – 2862 zł,
* nauczyciela mianowanego – 3250 zł,
* nauczyciela dyplomowanego – 3817 zł,

(PS, GN)