Samorządowcy: Mamy poważne wątpliwości, czy szczepienia nauczycieli rozpoczną się w planowanym terminie

“Zamiast rzeczowej dyskusji i konsultacji organizowanych z odpowiednim wyprzedzeniem są konferencje prasowe, na których rząd komunikuje samorządom swoje decyzje” – tak  przedstawiciele Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich oceniają sposób informowania o wprowadzeniu możliwości szczepienia nauczycieli. Samorządowcy wystosowali wspólny list do Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Mamy poważne wątpliwości, czy szczepienia rozpoczną się w planowanym terminie, a w konsekwencji, czy będą przebiegały zgodnie z planowanym przez resort zdrowia harmonogramem – podkreśla Tadeusz Truskolaski, prezes UMP  i prezydent Białegostoku.

UMP oraz ZMP wystosowały wspólny list do Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Samorządowcy zwracają uwagę, że strona rządowa nie jest w pełni przygotowana do wdrażania swoich decyzji. Pokazało to chociażby spotkanie w sprawie szczepień nauczycieli, które odbyło się 5 lutego br., czyli na niespełna 5 dni przed planowanym rozpoczęciem szczepień pedagogów zatrudnionych m.in. w przedszkolach czy uczących w szkołach klasy I – III.

– Strona rządowa nie przedstawiła nam praktycznie żadnych konkretnych informacji dotyczącym m.in. planowanych dostaw szczepionek dla nauczycieli czy szczegółowego przebiegu tych szczepień – mówi Tadeusz Truskolaski, prezes UMP.

– Dlatego mamy poważne wątpliwości, czy szczepienia rozpoczną się w planowanym terminie, a w konsekwencji, czy będą przebiegały zgodnie z planowanym przez resort zdrowia harmonogramem – dodaje prezydent Białegostoku.

– Wyrażamy zdziwienie, że szczepienia nauczycieli odbywać się mają wyłącznie w szpitalach węzłowych, których dostępność jest bardzo różna i wielu miejscach ograniczona – mówi Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP, senator.

– Wpływać to będzie negatywnie na liczbę szczepionych nauczycieli oraz wydłuży okres przeprowadzania szczepień. Zwracamy uwagę, że samorządy nie posiadają podstawowych informacji dotyczących wydolności punktów szczepień oraz ich lokalizacji w przypadku podmiotów prywatnych, o co wielokrotnie prosiliśmy podczas spotkań ze stroną rządową – dodaje senator.

Podobnych wątpliwości można by uniknąć w prosty sposób. W ocenie samorządów, wystarczyłoby, aby rząd – z odpowiednim wyprzedzeniem – zechciał skonsultować z samorządami program szczepień dla nauczycieli.

„Lokalne zasoby samorządów mogą zostać wykorzystane, jednak do tego potrzebne jest zdecentralizowane podejście do organizacji szczepień. Uważamy, że większą rolę mogliby odgrywać wojewodowie, dopasowujący działania do specyfiki poszczególnych samorządów, różniących się zarówno liczbą szpitali, punktów szczepień, jak i wielkością kadry pedagogicznej skierowanej do szczepienia. Zasadnym jest rozważenie modelu hybrydowego w samorządach, w których podmioty prowadzą punkty szczepień i mogłyby, obok szpitali węzłowych, przejąć część szczepień” – czytamy we wspólnym stanowisku Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich.

Zdaniem samorządowców o tym, jak ważne jest należyte konsultowanie z samorządami rządowych decyzji, świadczą też wątpliwości i pytania zgłaszane przez osoby zajmujące się zarządzaniem oświatą w samorządach: co z nauczycielami – trenerami w oddziałach sportowych i mistrzostwa sportowego? Zajęcia są prowadzone stacjonarnie na każdym poziomie edukacyjnym, a nie zostali uwzględnieni? Co ze szczepieniami nauczycieli burs, internatów, pałacu młodzieży i młodzieżowych domów kultury (pracują w trybie stacjonarnym cały czas)?

Czy będzie możliwe zgłoszenie nauczyciela do szczepienia po 10 lutego, czyli po terminie, w którym mają być uzupełniane dane Systemu Informacji Oświatowej? Kiedy w końcu zaszczepieni zostaną pracownicy szkolnych bibliotek czy wychowawcy świetlic, bo obecne rządowe informacje nie są w tym zakresie spójne?

–  Chcielibyśmy jako organy prowadzące wesprzeć dyrektorów naszych placówek i naszych nauczycieli, dlatego prosimy o pilne przekazanie nam pisemnie odpowiedzi na te pytania  – apelują samorządowcy.

(JK, GN)

Nie wszyscy nauczyciele pracujący stacjonarnie zostali uwzględnieni w programie szczepień

Szczepienia AstraZeneca. Pierwszego dnia rejestracji zgłosiło się 100 tys. osób