Samorządy przeciwko zmianom w procedurze nagradzania nauczycieli. „Ingerencja w prowadzenie szkół”

Samorządowcy negatywnie zaopiniowali projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. Argumentują, że proponowane przez resort edukacji zmiany wprowadzające możliwość nagradzania nauczycieli przez kuratorów oświaty spowodują ingerencję w prowadzenie szkół przez organy samorządu i dyrektorów.

Najlepsi nauczyciele każdego roku otrzymują jednorazowe nagrody kuratora oświaty. I choć to kurator decyduje o ich wysokości i wypłaca pieniądze, to nie on do tej pory wskazywał, komu się należą. Nauczycieli zgłaszali dyrektorzy szkół, którzy na co dzień oceniają ich pracę. Dyrektorów do nagród zgłaszały zaś organy prowadzące, czyli w zdecydowanej większości przypadków – samorządy.

MEN chce to jednak zmienić. Według nowego rozporządzenia, to kurator decydowaliby którego nauczyciela nagrodzić. O projekcie rozporządzenia MEN pisaliśmy w Głosie tutaj:

Nagrody także z inicjatywy kuratora

– Obawiam się, że to będzie ocena polityczna, a nie merytoryczna – komentował niedawno Sławomir Broniarz, prezes ZNP w TVN24.pl.

Projekt rozporządzenia MEN stanął na środowym ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich przypomniał, że samorządowcy zwrócili się o zawężenie proponowanych zapisów do możliwości nagradzania przez kuratorów dyrektorów szkół lub nauczycieli pełniących obowiązki dyrektora. MEN nie zgodziło się na tą propozycję.

(JK, GN)

Fot: MSWiA.gov.pl