Sejm przyjął budżet. Rekordowy deficyt i niesatysfakcjonujące podwyżki

Sejm przyjął ustawę budżetową na 2023 r. Posłowie Zjednoczonej Prawicy podczas głosowań zablokowali wszystkie inicjatywy na rzecz podniesienia wynagrodzeń nauczycieli.

W przyszłym roku dochody państwa mają wynieść 604,5 mld zł, a wydatki 672,5 mld zł. Deficyt budżetowy sięgnie rekordowych 68 mld zł (tj. 4,5 proc. Produktu Krajowego Brutto – PKB). Dochody i wydatki budżetu oszacowano przyjmując, że PKB wzrośnie w 2023 r. o zaledwie 1,7 proc., za to inflacja – aż o 9,8 proc.

W budżecie przewidziano podwyżki dla całej sfery budżetowej – w tym nauczycieli – o 7,8 proc. Co oznacza, że wzrost płac nie zrekompensuje nauczycielom nawet założonej inflacji, a drożyzna nadal będzie drenować ich kieszenie.

Brak godnych podwyżek dla nauczycieli, niskie nakłady na oświatę – ZNP zaopiniował projekt budżetu na 2023 r.

Ugrupowania opozycyjne złożyły do projektu ustawy budżetowej szereg poprawek.

Jedna z poprawek KO dotyczyła podniesienia wynagrodzeń w budżetówce o 20 proc. Kolejna ustalała kwotę bazową dla nauczycieli na poziomie 4432 zł (w budżetu zapisano kwotę bazową na poziomie 3 981 zł).

Lewica zaproponowała wyasygnowanie dodatkowo 4 mld zł na podwyżkę w wysokości 550 zł brutto dla nauczycieli.

W poprawce Polski2050 znalazło się przeznaczenie dodatkowo 340 mln zł na finansowanie świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. Koalicja Obywatelska proponowała dorzucić na ten cel 150 mln zł.

Polska 2050 i KO chciały ponadto przywrócenia 120 mln zł na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowych i etnicznych.

KO zaproponowała przeznaczenie 5 mln zł na programy szkoleniowe dla nauczycieli z zakresu nowoczesnej edukacji seksualnej i kolejne 5 mln zł na programy wspierające rozwój edukacji ekonomicznej w szkołach. Dodatkowo 6 mln zł na stworzenie jednolitej platformy e-dydaktyki do cyfryzacji materiałów i pomocy dydaktycznych.

ZNP: W subwencji oświatowej na 2023 r. nie ma pieniędzy na zrekompensowanie nauczycielom rekordowej drożyzny

Wszystkie te poprawki zostały odrzucone przez mającą w Sejmie większość Zjednoczoną Prawicę.

PiS za to dorzucił 2,5 mln zł na działalność Krajowej Rady Sądownictwa, 267 mln zł na „modyfikację należności funkcjonariuszy służb mundurowych” oraz 40 mln zł na wsparcie młodzieżowych lub dziecięcych drużyn pożarniczych. PiS znalazł też prawie 253 mln zł na dodatek w wysokości 450 zł dla „żołnierzy zajmujących stanowiska służbowe w tzw. jednostkach bojowych”.

W przyszłym roku waloryzacja rent i emerytur ma wynieść 13,8 proc. Rząd zagwarantował też emerytom i rencistom 13. emeryturę.

Subwencja oświatowa w 2023 r. wyniesie 64 mld 432 mln zł, co oznacza wzrost o 11,1 mld zł (czyli o 20,8 proc.). Wzrost ten obejmuje jednak zarówno przechodzące skutki tegorocznej podwyżki w wysokości 4,4 proc. dla wszystkich nauczycieli (od 1 maja) oraz 8-10 proc. podwyżki dla nauczycieli początkujących (od 1 września), jak też podwyżkę 7,8 proc. w 2023 r. Z tego gminy otrzymają ok. 39 mld zł (61 proc.), powiaty – 24,4 mld zł (38 proc.), a województwa – 0,8 mld zł (1 proc.).

MEiN dzieli subwencję na 2023 r.

(PS, GN)