Sejm przyjął uchwałę ws. rosyjskich zbrodni w Ukrainie. „Dowody uzasadniają uznanie Władimira Putina za zbrodniarza wojennego”

Sejm przyjął przez aklamację uchwałę ws. popełniania zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości oraz łamania praw człowieka przez Rosję w Ukrainie. „Publicznie dostępne dowody zbrodni uzasadniają uznanie Władimira Putina przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i przez międzynarodową społeczność za zbrodniarza wojennego” – czytamy m.in. w dokumencie.

„Publicznie dostępne dowody uzasadniają uznanie już dziś Władimira Putina przez Sejm RP i międzynarodową społeczność za zbrodniarza wojennego” – napisali posłowie w Uchwale nt. zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości oraz łamania praw człowieka przez Rosję na Ukrainie.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stanowczo potępia akty długotrwałej przemocy, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciw ludzkości, akty ludobójstwa, systemowe naruszenia praw człowieka oraz inne przestępne naruszenia prawa międzynarodowego, których dopuszczają się na terytorium suwerennej Ukrainy siły zbrojne Federacji Rosyjskiej wraz z sojusznikami na rozkaz dowódców wojskowych pod bezpośrednim zwierzchnictwem prezydenta Władimira Putina” – głosi treść przyjętego dokumentu.

Izba wezwała wszystkie państwa, które uznają suwerenność, integralność terytorialną i prawo do samostanowienia Ukrainy, by wsparły wszelkimi środkami wszczęcie i prowadzenie postępowań przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości oraz Międzynarodowym Trybunałem Karnym, a także by wykorzystały swoje uprawnienia w organizacjach międzynarodowych, do których należą, „w celu pociągnięcia Władimira Putina, członków rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa i dowódców sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej do odpowiedzialności za kierowanie zbrodniami wojennymi, zbrodniami przeciw ludzkości, aktami ludobójstwa oraz systemowymi naruszeniami praw człowieka, których dopuszczają się oni na terytorium suwerennej Ukrainy”.

„Publicznie dostępne dowody tych zbrodni uzasadniają uznanie już dziś Władimira Putina przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i przez międzynarodową społeczność za zbrodniarza wojennego” – stwierdzili posłowie w uchwale.

Sejm zaapelował także do parlamentów demokratycznych państw na całym świecie oraz do Parlamentu Europejskiego o uznanie Władimira Putina, członków rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa i dowódców rosyjskich sił zbrojnych za osoby bezpośrednio odpowiedzialne za te czyny oraz objęcie ich jak najdalej idącymi sankcjami.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża niezachwianą solidarność z wolnym narodem ukraińskim i demokratycznym państwem Ukrainy” – podkreślono w uchwale.

Uchwała znajduje się tutaj

(JK, GN)

Los pogrzebanych pod gruzami Teatru Dramatycznego w Mariupolu nieznany

Wojna Rosji z dziećmi. Co najmniej 115 zginęło od początku inwazji…