Sekretariat Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP po wyroku TK ws. aborcji: „Bezwzględny atak na kobiety”

„Kobiety stanowią istotną część społeczności akademickiej. Jako Związek oferujemy naszą solidarność i wsparcie dla wszystkich kobiet, które czują się zagrożone i dotknięte wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego” – czytamy w stanowisku sekretariatu Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. „Uważamy że rząd powinien zabezpieczyć realne środki finansowe oraz rzeczywiste formy pomocy dla rodzin decydujących się na wychowanie głęboko upośledzonych dzieci, a nie mocą prawa decydować za kobiety co mają w kwestii takich dzieci robić” – podkreślono.

Od czwartku w całej Polsce trwają protesty przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego. To skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który tego dnia orzekł, że przepis zezwalający – na mocy ustawy z 1993 r. – na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Głos w sprawie orzeczenia TK zabrały niektóre polskie uniwersytety. Swoje stanowisko zajął też sekretariat Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Prezydium RSzWiN ZNP wyraziło głębokie zaniepokojenie decyzją TK.

„Tak ważnych problemów społecznych nie rozwiązuje się stosując rygorystyczne prawo, nakazy i zakazy. Powinno się to robić w toku dyskusji ze wszystkimi środowiskami, wykorzystując dostępną wiedzę naukową, przy współpracy ekspertów z zakresu medycyny, psychologii, socjologii i innych dziedzin. Decyzja Trybunału oznacza zaostrzenie i tak bardzo represyjnego prawa antyaborcyjnego w Polsce i niemal zupełne wykluczenie możliwości legalnego przerywania ciąży” – czytamy w stanowisku podpisanym przez Janusza Szczerbę, prezesa RSzWiN ZNP.

„Jako związek zawodowy bardzo poważnie traktujemy kwestię przeciwdziałania dyskryminacji. Każda jej forma jest uderzeniem nie tylko w grupy będące jej ofiarami, ale także w solidarność pracowniczą, która jest istotą działania ruchu związkowego. W tym przypadku mamy do czynienia z bezwzględnym atakiem na kobiety, które zmusza się do donoszenia ciąży i rodzenia, mimo stwierdzenia nieodwracalnych wad płodu, a to ociera się o tortury. Stawianie własnych przekonań ideologicznych ponad dobro milionów kobiet jest skandaliczne, jak miało to miejsce w przypadku tej decyzji” – napisano.

(JK, GN)

„To cios w naukę i prawa kobiet”. Władze niektórych uczelni wyższych krytykują wyrok TK ws. aborcji

Janusz Szczerba: Chcemy uświadomić decydentom, że warto dofinansować szkolnictwo wyższe i naukę