Senat: Kierownictwo MEN przedstawiło informację na temat bieżących działań i planów resortu

– Odbudowujemy dialog społeczny. Regularnie spotykamy się ze związkami zawodowymi, ze stroną społeczną, z organizacjami pozarządowymi. Wspólnie konsultujemy działania ministerstwa – mówiła m.in. ministra Barbara Nowacka przedstawiając na posiedzeniu senackiej komisji edukacji informację MEN na temat założeń i planów resortu. Poza szefową MEN w posiedzeniu komisji wzięły udział wiceminister Katarzyna Lubnauer i wiceminister Paulina Piechna-Więckiewicz.

Za istotny krok MEN minister Nowacka uznała przyznanie od stycznia br. podwyżek dla nauczycieli w wysokości 30 i 33 % (nauczyciele początkujący). Wskazała ponadto, że jej resort stawia na odbudowę dialogu społecznego, w tym celu m.in. powstał zespół ekspercki do spraw praw i obowiązków ucznia, który będzie pracował nad zmianami ustawowymi dotyczącymi praw ucznia i powołania rzecznika praw ucznia.

Minister Nowacka tłumaczyła, że praca resortu zaczęła się od odpartyjnienia wojewódzkich kuratoriów oświaty oraz przeprowadzenia kontroli i audytów. Rozwiązano np. projekt poprzedniego kierownictwa resortu tzw. Willa Plus i do budżetu wróciła część środków.

Jeżeli chodzi o działania dotyczące samego procesu nauczania, to – jak przypomniała minister – od kwietnia obowiązuje rozporządzenie w sprawie likwidacji prac domowych w klasach I–III szkoły podstawowej i rezygnacji z ich oceniania w pozostałych.

– W najbliższych dniach ukażą się odchudzone podstawy programowe ze wszystkich przedmiotów, które są przedmiotami egzaminacyjnymi. Potrzeba wynika z przeładowania podstaw programowych, głównie spowodowanych likwidacją gimnazjów – tłumaczyła ministra Barbara Nowacka. Ministerstwo przewiduje „odchudzenie” podstawy programowej i wymogów egzaminacyjnych, począwszy od roku szkolnego 2024/25.

Od tego roku, co przypomniała szefowa MEN, zlikwidowany zostanie również przedmiot: historia i teraźniejszość, będą go tylko kontynuować uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy już rozpoczęli jego naukę.

– Od nowego roku szkolnego wprowadzamy natomiast nowy przedmiot: edukacja obywatelska. Planujemy również wprowadzenie edukacji zdrowotnej, która w sposób holistyczny obejmie problematykę zdrowotną, także w zakresie zdrowia psychicznego – podkreśliła minister edukacji.

W opinii wiceminister Katarzyny Lubnauer w kwestii cyfryzacji systemu nauczania są duże zapóźnienia. Trwają prace nad rozszerzeniem ilości materiałów dostępnych na platformie edukacyjnej, tak aby także podręczniki wydane przed 2020 r., od kiedy to jest obowiązkowe, miały odpowiedniki cyfrowe

– To umożliwi uczniom rezygnację z przyniesienia podręcznika ze szkoły do domu – tłumaczyła wiceministra Katarzyna Lubnauer.

Jak poinformowała w trakcie konsultacji jest projekt „Polityka cyfrowej transformacji edukacji”, który prawdopodobnie zostanie wdrożony w nowym roku szkolnym. Trwają również prace nad rozporządzeniem w sprawie warunków cyfrowej pracy szkół.

Resort ma też w planach rozszerzenie listy nauczycieli, którzy otrzymają służbowe laptopy, na nauczycieli przedszkoli, klas I–III szkół podstawowych i uczących w szkołach ponadpodstawowych.

O pracach resortu nad dobrostanem psychicznym uczniów i nauczyciel mówiła wiceminister Paulina Piechna-Więckiewicz.

Podkreśliła, że trwa program pilotażowy we współpracy z kilkoma uczelniami, a także międzyresortowa z ministerstwami zdrowia i rodziny. Analizowane są potrzeby szkół w tym zakresie. Przygotowywana jest reforma dotycząca działalności poradni pedagogiczno-psychologicznych, tak aby mogły one pełnić funkcję integratorów pomocy dla uczniów.

– Rośnie odsetek psychologów w każdej szkole. Kuratorzy współpracują ze szkołami i szukają rozwiązań, które mogą wspomóc szkołę, by zrealizować standardy – oceniła wiceministra.

Posiedzenie komisji można obejrzeć tutaj

(GN)

Fot: MEN

Wiceminister Kiepura: „86 proc. JST wypłaciło podwyżki, a 67 proc. wyrównania”. Urszula Woźniak: „Wstyd ws. podwyżek dotyczy ostatnich 8 lat”

„MEN nie zakazuje prac domowych”. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer poinformowała w Sejmie, że rozporządzenie zostanie doprecyzowane