Senat nie zagłosuje nad poprawkami ZNP dotyczącymi podwyżek dla nauczycieli. „Z powodów formalnych”

Niestety z powodów formalnych poprawki zgłoszone przez ZNP nie zostaną rozpatrzone przez Senat – poinformował Głos Nauczycielski senator Paweł Arndt (PO), sprawozdawca senackiej komisji finansów publicznych i budżetu. W środę wieczorem senatorowie na posiedzeniu plenarnym mają głosować nad ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, czyli nad tzw. ustawą okołobudżetową. Nie rozpatrzą jednak pronauczycielskich zmian do ustawy zgłoszonych przez ZNP.

Przypomnijmy, że na posiedzeniu senackiej komisji finansów publicznych i budżetu wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński złożył propozycje poprawek Związku do ustawy okołobudżetowej. Dotyczyły one:

>> zwiększenia środków finansowych na fundusz świadczeń socjalnych, fundusz nagród i doskonalenia nauczycieli (które Sejm wcześniej zmniejszył),

>> oraz dodania zapisu (artykułu) dotyczącego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w przyszłym roku.

ZNP na senackiej komisji finansów. K. Baszczyński zgłosił poprawki ws. podwyżek dla nauczycieli. O ich losie zdecyduje cały Senat

– Nasze poprawki dotyczą kwoty bazowej, od której liczy się fundusz na doskonalenie nauczycieli, fundusz nagród, fundusz socjalny – tłumaczył podczas posiedzenia komisji Krzysztof Baszczyński. – Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, że z jednej strony nauczycielom stawia się ogromne wymagania dotyczące doskonalenia umiejętności zawodowych, a z drugiej obniża się środki na to doskonalenie. Mówi się o określonych oczekiwaniach wobec środowiska, a obniża się fundusz nagród. Jednocześnie od pewnego czasu mamy zamrożony fundusz świadczeń socjalnych – argumentował  wiceprezes ZG ZNP.

Poprawki ZNP przejął senator PO Paweł Arndt, sprawozdawca komisji. O ich dalszym losie Senat miał zdecydować na posiedzeniu plenarnym. – Niestety poprawki zostały zgłoszone z opóźnieniem i nie będą głosowane – powiedział nam w środę Arndt.

W Senacie przepadła też poprawka ZNP dotycząca zmian w tzw. dyscyplinarkach. Senacka Komisja Edukacji, Nauki i Sportu opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela wprowadzającej m.in. zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym dla nauczycieli.

ZNP nie zamierza jednak odpuszczać i będzie jeszcze próbował forsować swoje poprawki w Sejmie. – Istotne dla nauczycieli i oświaty poprawki próbujemy zgłaszać różnymi drogami – tłumaczył nam Krzysztof Baszczyński.

(JK, GN)

ZNP na senackiej komisji finansów. K. Baszczyński zgłosił poprawki ws. podwyżek dla nauczycieli. O ich losie zdecyduje cały Senat

Krzysztof Baszczyński po złożeniu poprawek ws. podwyżek dla nauczycieli: „Powiedzieliśmy >>sprawdzam<<”

Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową i zmiany w dyscyplinarkach