Senat pracuje nad budżetem. ZNP zgłosił poprawki podwyższające pensje w oświacie

Podwyższenie kwoty bazowej dla nauczycieli o 700 zł – do 4238 zł oraz zapewnienie w subwencji budżetowej pieniędzy na niezbędne wydatki w oświacie zakładają poprawki do ustawy budżetowej na 2022 r., jakie w Senacie złożył Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Dziś rano senacka Komisja Budżetowa zajęła się projektem ustawy budżetowej na ten rok. ZNP złożył do ustawy – z pomocą senatorów – dwie poprawki dotyczące wzrostu wynagrodzeń w oświacie.

Pierwsza z nich zakłada wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli, na podstawie której oblicza się ich wynagrodzenie na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o 700 zł, tj. z 3538 zł do 4238 zł. Wówczas stawki średniego wynagrodzenia nauczycieli prezentowałyby się następująco (wszystkie kwoty brutto):
* nauczyciel stażysta (100 proc. kwoty bazowej) – 4238 zł;
* nauczyciel kontraktowy (111 proc. kwoty bazowej) – 4704 zł;
* nauczyciel mianowany (144 proc. kwoty bazowej) – 6100 zł;
* nauczyciel dyplomowany (184 proc. kwoty bazowej) – tj. 7798 zł.

„W roku 2021, jak również w roku 2022, kwota bazowa dla nauczycieli pozostaje na poziomie roku 2020 – oznacza to zamrożenie wzrostu wynagrodzeń, a także innych świadczeń pracowniczych, tj. zfśs, funduszu nagród, funduszu na doskonalenie na poziomie roku 2020. Poprawka dotyczy wzrostu kwoty bazowej o 700 zł, co automatycznie – zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela – podniesie wynagrodzenie nauczycieli na każdym stopniu awansu zawodowego, tj. nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego” – czytamy w uzasadnieniu do poprawki.

ZNP proponuje MEiN wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli o 700 zł. To oznacza podwyżki

Druga zmiana zaproponowana przez ZNP ma zapewnić w subwencji oświatowej pieniądze na utrzymanie szkół. Związek zaproponował podwyższenie subwencji do 56 mld 201 mln zł, czyli o 4 mld 160 mln zł w porównaniu z subwencją w 2021 r. (tj. o 8 proc.). „Wzrost ten związany jest z inflacją, która bez wątpienia zwiększy koszty utrzymania szkół i placówek oświatowych wynikające ze wzrostu cen energii i wydatków rzeczowych ponoszonych przez te jednostki” – podkreślił Związek.

Poprawki do ustawy budżetowej zostaną wkrótce rozpatrzone przez Senat na posiedzeniu plenarnym.

Sejm obciął subwencję oświatową. Dzieci uczące się języków mniejszości stracą w wyniku politycznych gier dorosłych

Sejm nie zgodził się na podwyżki dla nauczycieli w 2022 r.

 

(PS, GN)