Senat przegłosował znaczące podwyżki dla nauczycieli. Jest szansa na więcej niż 7,8 proc.

Senat przegłosował zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli o 25,3 proc. Senatorowie wprowadzili poprawki do ustawy budżetowej na 2023 rok. W tym – na wniosek ZNP – przegłosowano poprawkę zwiększającą kwotę bazową do 4 432,15 zł.

Senat zajął się dziś ustawą budżetową na 2023 r. Jedna z poprawek zgłoszona przez grupę senatorów zakładała podwyższenie kwoty bazowej dla nauczycieli, na podstawie której oblicza się wynagrodzenie na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

ZNP apeluje do oświatowej „Solidarności” o poparcie poprawki do budżetu zwiększającej kwotę bazową dla nauczycieli

Obecnie kwota bazowa wynosi 3537 zł. W ustawie budżetowej przyjętej przez rząd i Sejm zwiększono ją 3981 zł, co uwzględniało jedynie ubiegłoroczną podwyżkę w wysokości 4,4 proc., podwyżkę 8-10 proc. od września 2022 r. dla nauczycieli początkujących oraz podwyżkę od 1 stycznia 2023 r. dla wszystkich nauczycieli w wysokości 7,8 proc.

Na wniosek ZNP senatorowie przegłosowali poprawkę zwiększającą kwotę bazową do 4 432,15 zł, czyli o 25,3 proc. Pieniądze na ten cel mają pochodzić ze zwiększenia dochodów z podatku od towarów i usług o 7 mld zł.

ZNP: Wynagrodzenia nauczycieli są skandalicznie niskie. Kwota bazowa powinna wzrosnąć o 22,5 proc.

Senat wniósł 77 poprawek do ustawy budżetowej. Senatorowie m.in. zwiększyli o 6,5 mld zł wydatki na ochronę zdrowia i skasowali dofinansowanie mediów publicznych kwotą 2,7 mld zł w obligacjach. Senat o 2 mld zł zwiększył wydatki na leczenie chorób nowotworowych u dzieci, 700 mln zł przeznaczył dodatkowo na wydatki na psychiatrię dziecięcą, a 500 mln zł na program zapłodnienia in vitro.

Senat postanowił ponadto dofinansować kwotą 3 mln zł Państwową Komisję ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Ustawę budżetową wraz z wprowadzonymi zmianami poparło 48 senatorów, 4 było przeciw, a 42 wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2023 wydatki budżetu wyniosą 672,7 mld zł, dochody 604,7 mld zł, a deficyt budżetu nie może być większy niż 68 mld zł. Wskaźnik waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej określono na 7,8 proc., a świadczeń emerytalno-rentowych na 13,8 proc. Zaplanowano także wzrost wydatków na obronność – do 3 proc. PKB. Tegoroczny budżet na obronę narodową ma wynieść blisko 100 mld zł oraz 30-40 mld zł z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Ustawa budżetowa wróci do Sejmu, który do odrzucenia poprawek Senatu potrzebuje bezwzględnej większości głosów.

Przemysław Czarnek zrzuca na Senat winę za brak podwyżek dla nauczycieli. Jak wygląda prawda?

(PS, GN)