ZNP apeluje do oświatowej „Solidarności” o poparcie poprawki do budżetu zwiększającej kwotę bazową dla nauczycieli

„Apelujemy do Pana Przewodniczącego o wspólne działanie i przekonanie większości parlamentarnej o słuszności poprawki zwiększającej kwotę bazową dla nauczycieli,  tym bardziej że przyjęty w budżecie wzrost wynagrodzenia nauczycieli tylko o 7,8% w żaden sposób nie zrekompensuje galopującej inflacji, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie realnej płacy nauczycieli” – czytamy m.in. w apelu ZNP do przewodniczącego oświatowej „Solidarności” Ryszarda Proksy. Apel publikujemy w całości.

Pismo ZNP do przewodniczącego oświatowej “Solidarności” z apelem o wspólne działanie i przekonanie większości parlamentarnej o słuszności poprawki ZNP zwiększającej kwotę bazową dla nauczycieli.

Warszawa, 3 stycznia 2023 r.

Pan Ryszard Proksa

Przewodniczący Krajowej Sekcji  Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Szanowny Panie Przewodniczący,

2 grudnia 2022 r. w Monitorze Polskim ukazało się zarządzenie Prezesa Rady Ministrów, na mocy którego powołano roboczy Zespół do spraw wypracowania porozumienia między rządem a Komisją Krajową „Solidarności”. W ramach tego Zespołu ma działać zespół ds. edukacji, który między innymi zajmie się systemem wynagradzania nauczycieli, a także możliwością dodatkowej waloryzacji wynagrodzenia nauczycieli w roku 2023.

Nie oceniamy celowości powołania zespołu ds. edukacji, niemniej jednak zagadnienia, które będą przedmiotem jego prac, w tym wzrost wynagrodzenia nauczycieli w roku 2023, podnoszone są na forum Rady Dialogu Społecznego oraz w ramach prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej w roku 2016.  Również Związek Nauczycielstwa Polskiego podejmuje szereg inicjatyw w tym zakresie.

Dlatego liczymy na poparcie przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” naszej poprawki do budżetu w zakresie zwiększenia kwoty bazowej dla nauczycieli, którą złożymy 5 stycznia 2023 r. podczas posiedzenia senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Poprawka ta, zakładająca wzrost kwoty bazowej o 22,5%, została wcześniej odrzucona przez większość parlamentarna, stąd ponownie wnosimy ją w Senacie.  Mamy nadzieję, że zostanie przez Senat przyjęta. Zgodnie z procesem legislacyjnym poprawka powróci ponownie do Sejmu i jej los będzie zależał od decyzji większości parlamentarnej.

Apelujemy do Pana Przewodniczącego o wspólne działanie i przekonanie większości parlamentarnej o słuszności poprawki zwiększającej kwotę bazową dla nauczycieli,  tym bardziej że przyjęty w budżecie wzrost wynagrodzenia nauczycieli tylko o 7,8% w żaden sposób nie zrekompensuje galopującej inflacji, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie realnej płacy nauczycieli.

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

(GN)

Ankieta Głosu. Zapraszamy do głosowania!

Co będzie największym wyzwaniem dla oświaty w 2023 roku?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Pieniądze z budżetu zamiast na nauczycielskie pensje trafiły do innych “dysponentów”. Czarnek odpowiedział na postulat dodatku inflacyjnego

Sejm przyjął budżet. Rekordowy deficyt i niesatysfakcjonujące podwyżki