Senat uchwalił poprawki do ustawy budżetowej na 2020 r. Jedna z nich przewiduje wzrost nakładów na oświatę o 4,6 mld zł

Senat wprowadził wiele poprawek do ustawy budżetową na rok 2020. Jedna z nich zakłada przekazanie dodatkowych 4,6 mld złotych na oświatę. Środki te miałyby zrekompensować samorządom wydatki z lat 2018-2020, które poniosły z własnych środków z powodu niedoszacowania subwencji oświatowej. Teraz ustawa trafi znowu do Sejmu, który zdecyduje o dalszym losie poprawek.

Debata nad budżetem państwa na 2020 rok trwała w Senacie 10 godzin – siedem we wtorek 25 lutego br. i trzy godziny w środę. Opozycja zgłosiła 95 poprawek do ustawy budżetowej, którą Sejm uchwalił głosami PiS 14 lutego 2020.

Za przyjęciem ustawy budżetowej z poprawkami zagłosowało 52 senatorów, przeciw było dwóch, a 42 wstrzymało się od głosu.

Poprawkę dotyczącą wzrostu nakładów na oświatę zarekomendowała Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji na wniosek Związku Miast Polskich. Samorządowcy argumentują, że „kwota 4,6 mld złotych obejmuje sumę kolejnych niedoszacowań subwencji w latach 2018, 2019 i 2020, wynikających ze skutków wynegocjowanych przez rząd ze związkami zawodowymi podwyżek płac dla nauczycieli”.

Prawie pięć miliardów złotych na oświatę? Senat zagłosuje nad poprawką Związku Miast Polskich

„PiS dostał polecenie, żeby wszędzie mówić, że to jest »historyczny budżet«, »zerowy deficyt«. Pognębmy jeszcze bardziej nauczycieli, zdrowie, niepełnosprawnych, biednych, to będziemy mieli nadwyżkę w budżecie. Takie gadanie jest bez sensu” – komentował w rozmowie z portalem OKO.press senator Marek Borowski.

Poza poprawką zakładającą wzrost nakładów na oświatę o 4,6 mld złotych senatorowie postanowili jeszcze przeznaczyć m.in:

>> 2 mld zł dla samorządów, na terenie których znajdują się parki narodowe;

>> 1,95 mld zł na programy onkologiczne;

>> 1 mld zł na walkę ze smogiem;

>> 110 mln zł na Polonię;

>> 7,44 mln zł na zwiększenie budżetu Kancelarii Senatu;

>> 5 mln zł na działalność Państwowej Inspekcji Pracy;

>> 3 mln zł na Europejskie Centrum Solidarności.

Teraz ustawa wróci do Sejmu. Zgodnie z konstytucją, poprawkę zaproponowaną w uchwale Senatu, uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

(JK, GN)

Fot: Senat/Twitter