Senat wyraził zgodę na powołanie prof. Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich VIII kadencji

Polityczny pat z wyborem nowego rzecznika praw obywatelskich został wreszcie przełamany. Prof. Marcin Wiącek został RPO  VIII kadencji . Przypomnijmy, że 8 lipca 2021 r. powołał go na ten urząd Sejm. Za jego kandydaturą głosowało 380 posłów, przy 3 przeciw i 43 wstrzymujących się. 21 lipca na ten wybór zgodził się Senat. Głosowało za tym 93 senatorów, przy braku głosów przeciwnych i 5 wstrzymujących się. – Ochrona godności każdego człowieka, każdej osoby, która przyjdzie do Biura z prośbą o pomoc. Każda taka osoba ją uzyska i do tego się zobowiązuje – powiedział chwilę po głosowaniu o swoim credo nowy Rzecznik.

– Zobowiązuję się do tego, że każdy człowiek, który czuje się pokrzywdzony przez państwo, który czuje, że jego wolności lub prawa zostały naruszone, uzyska adekwatną pomoc w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich – podkreślił prof. Wiącek podczas wystąpienia w Senacie.

Wyznaczył też priorytety swojej kadencji, którą chce oprzeć o trzy filary: godność równość i dialog – wśród praw, o których pełniejsze urzeczywistnienie będzie się starał, wymienił prawo do życia w czystym środowisku i do pokojowego zgromadzenia oraz niezależnego, sprawnego i rzetelnego sądu, a także ochrony zdrowia i dostępu do dóbr kultury.

Nowy Rzecznik zapowiedział, że jako RPO w pierwszej kolejności będzie chciał spotkać się z Komendantem Głównym Policji ws. „zwiększenia wrażliwości funkcjonariuszy, którzy mają kontakt z osobami zatrzymywanymi”.

– Chciałbym również przygotować raport dot. problemów, jakie obnażyła pandemia koronawirusa. Pragnę również spotkać się z organizacjami społecznymi, które zajmują się ochroną praw osób najbardziej wykluczonych, osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, osób dotkniętych kryzysem bezdomności i stworzyć katalog problemów, które mógłbym przy pomocy współpracowników z Biura RPO rozwiązać – powiedział Wiącek.

„Gratulacje dla prof. Marcina Wiącka z okazji wyboru na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich (VIII kadencji). Życzę powodzenia w realizacji zaszczytnej misji służenia obywatelom i wszystkim innym osobom, których prawa i wolności mogą być naruszane” – napisał na Twitterze Adam Bodnar.

Przed głosowaniem prof. Marcin Wiącek przedstawił senatorom swój dorobek i zamierzenia. Odpowiadał też na pytania.

– Nie należę i nie należałem do żadnej partii politycznej. Uważam się za człowieka samodzielnego i niezależnego, oddanego działalności naukowej, poszukiwaniu i krzewieniu prawdy oraz zapewnieniu należytej ochrony prawnej podmiotom poszukującym tej ochrony w postępowaniach sądowych i administracyjnych – mówił.

Podkreślał wagę szerokiego kompromisu politycznego, jaki zapadł w sprawie jego wyboru w Sejmie. A wakat na funkcji RPO nie jest pożądany z punktu widzenia praw człowieka.

Warto przypomnieć, że prof. Wiącek został zgłoszony przez opozycję i już raz przepadł w głosowaniu w Sejmie. Dwukrotnie kandydatką na RPO była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, której nie poparł jednak Sejm. Potem Sejm wybrał na to stanowisko posła PiS Piotra Wawrzyka, ale Senat nie zgodził się na jego wybór. Tak samo było później z posłem PiS Bartłomiejem Wróblewskim i niezależną senator Lidią Staroń.

Wyboru nowego Rzecznika parlament dokonał przy szóstej próbie jego wyłonienia – po tym, jak 9 września 2020 r. upłynęła 5-letnia kadencja Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą o RPO Rzecznik nadal pełni swój urząd do czasu powołania następcy. 15 kwietnia 2021 r. Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że ten przepis ustaw jest niekonstytucyjny i straci moc 15 lipca 2021 r. Wtedy urząd opuścił Adam Bodnar.

Kierowanie Biurem RPO objął tymczasowo jego zastępca Stanisław Trociuk. Po wyborcze przez parlament i przyjęciu ślubowania prof. Wiącek oficjalnie obejmie urząd RPO.

Kim jest prof.  Marcin Wiącek? Urodził się 28 marca 1982 r. w Mińsku Mazowieckim. Jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowanym nauk prawnych i kierownikiem Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i prawach człowieka.

Od 14 lat pracuje w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, gdzie zajmuje stanowisko głównego specjalisty w Biurze Orzecznictwa. Wcześniej był zatrudniony w Trybunale Konstytucyjnym. W latach 2014–2018 wchodził w skład Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Więcej informacji o prof. Wiącku oraz jego oficjalny życiorys można znaleźć na stronie RPO tutaj

(JK, GN)

Fot: rpo.gov.pl

Sejm powołał prof. Marcina Wiącka na urząd RPO VIII kadencji. Wybór posłów musi jeszcze zatwierdzić Senat

W czwartek kończy się kadencja Adama Bodnara jako RPO. „Drodzy państwo, proszę się szczepić”

Adam Bodnar wraca do pracy na uczelni. Były RPO został dziekanem Wydziału Prawa na Uniwersytecie SWPS w Warszawie