Senacka komisja edukacji przyjęła poprawki ZNP dotyczące m.in. podwyżek (aktualizacja)

Uważamy, że to co nam się proponuje to wrzucenie granatu do rad pedagogicznych. Jak można tak różnicować system wynagradzania? To jest antymotywacyjne i nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek reformą –podkreślił Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP podczas posiedzenia senackiej komisji edukacji i sportu, która zajmowała się w środę zmianami m.in. w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczycieli. ZNP zaproponował 7 poprawek do rządowej nowelizacji Karty Nauczyciela. Wszystkie zostały przyjęte.

Podczas dzisiejszego posiedzenia senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiciel ZNP złożył poprawki do znowelizowanej przez Sejm 23 czerwca 2022 r. ustawy – Karta Nauczyciela.

Poprawki autorstwa ZNP, przejęte przez senatora Wojciecha Koniecznego (Koło Parlamentarne PPS), w tym dotyczące wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 września br., zostały przyjęte przez komisję senacką.

– Zgadzamy się że trzeba rozmawiać o dalszym podwyższeniu wynagrodzeń nauczycieli natomiast państwo nie wskazali, jak te podwyżki miałyby być finansowane – zasłaniał się Dariusz Piontkowski, wiceszef MEiN.

– Przypomnę, że to także Senat przyjął rozwiązanie dotyczące rezerwy, w której zapisano 3 mld zł na wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Na razie wykorzystano 1,6 mld. To gdzie jest pozostałe 1,4 mld? Te pieniądze są i wystarczy po nie sięgnąć. – przekonywał wiceprezes ZG ZNP, ale minister Piontkowski wyszedł wcześniej na głosowania.

Czego dotyczą poprawki ZNP?

>> Wzrostu średniego wynagrodzenia nauczyciela początkującego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego (nowelizacja zakłada wzrost wynagrodzenia wyłącznie w stosunku do nauczyciela początkującego – 120 proc. kwoty bazowej). Zgodnie z propozycją ZNP średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego będzie stanowiło 130% kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, natomiast nauczyciela mianowanego – 187%, a nauczyciela dyplomowanego – 233%.

>> Zmiany brzmienia delegacji ustawowej określającej – w drodze rozporządzenia – tryb i zasady dokonywania oceny pracy nauczycieli poprzez wykreślenie kryteriów dokonywania tej oceny.

>> Zatrudniania nauczycieli rozpoczynających pracę na podstawie umowy o pracę na jeden rok szkolny, a nie jak reguluje nowelizacja na 2 lata.

>>Skreślenia przepisu wyodrębniającego w ramach czasu pracy nauczycieli 1 godzinę tygodniowo przeznaczoną na konsultacje dla uczniów i ich rodziców.

>> Skreślenia normy umożliwiającej wieloletnie nawiązywanie umów okresowych z nauczycielami, którzy zostali negatywnie zweryfikowani pod kątem przydatności do zawodu.

Poprawki 6. i 7. skreślają przepisy, pozwalające rozszerzyć katalog organizacji wspierających system oświaty, co umożliwi dofinansowanie i finansowanie zwykłych osób fizycznych rządowymi programami wsparcia.

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw to projekt rządowy. Sejm uchwalił ustawę na 57.  posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2022 r. Do Senatu została przekazana  24 czerwca 2022 r. Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa 24 lipca 2022 r.

Przypomnijmy, że ustawa zmniejsza liczbę stopni awansu zawodowego nauczycieli o nauczyciela stażystę i nauczyciela kontraktowego.

Po ich likwidacji w systemie awansu zawodowego będą: nauczyciel początkujący (niemający stopnia awansu zawodowego) i – tak jak obecnie – nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany. Formalnie pierwszym stopniem awansu stanie się stopień nauczyciela mianowanego, przysługujący po 4 latach pracy.

W okresie „przygotowania do zawodu” nauczyciel przez pierwsze 2 lata będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, a po przepracowaniu co najmniej 2 lat w szkole i uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy będzie zatrudniany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Nauczyciel, który w ciągu 6 lat od rozpoczęcia przygotowania do zawodu nie uzyska stopnia nauczyciela mianowanego, będzie mógł zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny.

Nowelizacja wprowadza też zmiany dotyczące wysokości tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli. Dla nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego ma ono wynosić 120 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Nie zmieni się wysokość średniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego – 144 proc. kwoty bazowej dla nauczyciela mianowanego, a 184 proc. dla nauczyciela dyplomowanego.

W ramach 40-godzinnego tygodnia pracy nauczyciel zostanie zobowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, w której trakcie ma prowadzić konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.

Nowelizacja umożliwia też m.in. tworzenie oddziałów dziecięcych dla dzieci w wieku 3–6 lat w szkołach polskich oraz w szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP.

Projekt znajduje się tutaj. Transmisję z posiedzenia senackiej komisji edukacji i sportu można śledzić tutaj

(JK, GN)

Krzysztof Baszczyński: Minister nie odniósł się do naszych postulatów. Pozostaje tylko rozmowa z premierem

Ocena pracy jak za Zalewskiej. Wracają szczegółowe kryteria. Projekt MEiN trafił do konsultacji

Związek do rządzących: Konieczne pilne rozmowy o problemach oświaty i jej pracowników. ZNP oczekuje podniesienia pensji nauczycieli o 20 proc.!