Śląsk: Blisko 100 szkół i przedszkoli całkowicie zawiesiło działalność. Powód? Brak kadr spowodowany zwolnieniami i kwarantanną

98 szkół i przedszkoli w woj. śląskim całkowicie zawiesiło działalność w związku z absencją personelu, spowodowaną zwolnieniami chorobowymi i kwarantanną – wynika z piątkowych informacji Kuratorium Oświaty w Katowicach. W całości były zmuszone zawiesić działalność 44 przedszkola samorządowe, 17 przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki, 33 samorządowe szkoły podstawowe oraz 4 niepubliczne podstawówki. 199 placówek prowadzi natomiast kształcenie w systemie hybrydowym

Od poniedziałku do 8 listopada 2020 r. w całości ograniczono funkcjonowanie klas IV-VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

W przypadku szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych dyrektor może zdecydować o prowadzeniu zajęć w szkole. Według danych Kuratorium Oświaty, w woj. śląskim zdecydowana większość szkół specjalnych pracuje stacjonarnie. Całkowicie zdalnie pracują 32 szkoły specjalne, natomiast hybrydowo – 31 (na 255 ogółem). Odbywają się również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Działają również internaty i bursy. Dyrektor ma również obowiązek zorganizować zajęcia w szkole dla tych uczniów, którzy nie mają warunków do nauki zdalnej w domu lub też ze względu na rodzaj niepełnosprawności powinni uczyć się w szkole.

W ocenie kuratorium szkoły są przygotowane do zdalnego nauczania znacznie lepiej niż w marcu, zarówno w zakresie zaopatrzenia w sprzęt, pracy na platformach, jak i w sferze organizacyjnej.

(JK, PAP)

Zmarła nauczycielka z Mysłowic, członkini ZNP. „Prawdopodobnie przyczyną śmierci był Covid – 19”

Zespół szkół w Gdyni zawiesił wszystkie lekcje. Nauczyciele na zwolnieniu lub na kwarantannie