Zespół szkół w Gdyni zawiesił wszystkie lekcje. Nauczyciele na zwolnieniu lub na kwarantannie

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni (Szkoła Podstawowa nr 53, Szkoły dla Dzieci Niesłyszących – Szkoła Podstawowa nr 49 i Liceum Ogólnokształcące nr XV, oddział przedszkolny) zwiesił zajęcia dydaktyczne, zarówno stacjonarne dla klas wczesnego nauczania, jak i zdalne dla klas starszych. Powód? Brak nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Na razie zajęcia lekcyjne zawieszono od 26 października do 6 listopada br.

Od tygodnia szkoła funkcjonowała w bardzo trudnych warunkach organizacyjnych. 17 nauczycieli i 5 pracowników obsługi jest na zwolnieniu lekarskim. Wśród nieobecnych osób – 3 nauczycieli i 2 pracowników obsługi ma stwierdzone zakażenie koronawirusem. W całej szkole uczy się 276 uczniów, 60 z nich jest na kwarantannie, a 53 jest nieobecnych. Przy aż takich brakach kadry szkoła nie była w stanie zapewnić zastępstw na lekcjach. Brakuje też kadry do opieki dla dzieci w świetlicy.

„Decyzja te spowodowana jest bardzo wysoką absencją wśród nauczycieli i pracowników obsługi. W związku z czym, nie mamy możliwości zapewnienia realizacji zajęć dydaktyczno –wychowawczych, opiekuńczych oraz bezpiecznych warunków pracy. Na bieżąco będę Państwa informowała o ewentualnych zmianach sytuacji, w tym o rozpoczęciu nauczania zdalnego dla klas IV – VIII i powrocie klas O – III do szkoły. Jednocześnie informujemy, iż rodzicom i opiekunom prawnym  dzieci do lat 8 przysługuje z tego tytułu zasiłek opiekuńczy” – napisała w oświadczeniu dyrektor szkoły Jolanta Kasperek – Sut.

„Ta przykra sytuacja dobitnie wskazuje, że w obecnych warunkach – faktycznych i legislacyjnych – pomimo najlepszych chęci i najwyższej staranności, nie da się zagwarantować ciągłej pracy szkół. O rozwoju sytuacji w ZSO nr 6 będziemy informować na bieżąco. Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek wszystkim chorym składa życzenia szybkiego powrotu do zdrowia, a całej wspólnocie szkoły – spokoju i siły ducha w tych trudnych czasach” – czytamy na stronie urzędu miasta Gdynia.

(JK, GN)

Dyrektorka do premiera: W klasach 4-8 musiałam zawiesić zajęcia, bo nie mam nauczycieli (…) Przehulał Pan nasz wspólny, cenny czas

W poniedziałek ruszyło zdalne nauczanie w klasach IV-VIII. Nauczyciele alarmują o awariach platform edukacyjnych