Sondaż. Ponad 82 proc. respondentów nie chce nauki zdalnej w szkołach

Wydaje się, że Polacy już by nie zaakceptowali nauki w trybie zdalnym. Przeciwnych takiej formie edukacji jest aż 82,5 proc. ankietowanych przez IBRiS. Popiera ją 7,2 proc. Co dziesiąty w tej sprawie nie ma zdania – podaje „Rzeczpospolita”

Większa akceptacja widoczna jest dla trybu hybrydowego, choć i tak jest mu przeciwne 66,1 proc. respondentów. Takie rozwiązanie popiera natomiast 17,4 proc. badanych. Nie wiem/trudno powiedzieć odpowiedziało 16,5 proc.

Wśród osób, którym nie odpowiada zdalne i hybrydowe nauczanie, jest nieco więcej kobiet niż mężczyzn, a także mieszkańców wsi i średniej wielkości miast.

Z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej” wynika, że aż 69 proc. respondentów jest przekonanych, że nauka w szkołach powinna odbywać się stacjonarnie bez żadnych warunków. Przeciwnego zdania jest 19,2 proc. ankietowanych. Blisko 12 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Największe poparcie dla nauki stacjonarnej – 76 proc. – zauważalne jest wśród tych, którzy mają dzieci między 3. a 18. rokiem życia, zwłaszcza jeśli jest to jedno dziecko w rodzinie.

Więcej zwolenników nauki stacjonarnej – 81 proc. – jest wśród osób z wykształceniem podstawowym i średnim. Rozwiązanie to popiera aż 98 proc. osób pracujących na umowę zlecenia/o dzieło, co związane jest z trudnościami w zapewnieniu dzieciom opieki podczas nauki zdalnej.

Czy słuszny jest pomysł, by nauka stacjonarna była tylko dla zaszczepionych? Zdaniem 66,9 proc. ankietowanych – nie. Rozwiązanie to popiera jedynie 16,4 proc. respondentów. Z poparciem nie spotkał się także pomysł, by szczepienia były obowiązkowe dla uczniów i nauczycieli. Zwolennikiem takiego rozwiązania jest co trzeci ankietowany, a ponad połowa z tym się nie zgadza.

Bardziej równo podzielone są zdania w sprawie obowiązku testowania co dwa tygodnie wszystkich uczniów i nauczycieli. Większość – 44,9 proc. – ankietowanych zgadza się z takim rozwiązaniem. Przeciwnych jest 38,8 proc. 16,3 proc. respondentów nie ma w tej sprawie zdania.

Źródło: rp.pl

Niedzielski: Gwarantuję miesiąc, dwa nauki stacjonarnej

Sondaż. Polacy ocenili Przemysława Czarnka w roli szefa MEiN

 

 

https://glos.pl/sondaz-polacy-ocenili-przemyslawa-czarnka-w-roli-szefa-mein