Prezydium ZG ZNP stawia warunki ws. powrotu do rozmów na temat statusu zawodowego pracowników oświaty

Powrót do rozmów ws. statusu zawodowego pracowników oświaty ZNP uzależnia od przedstawienia założeń budżetowych na oświatę na rok 2022, a także powiązania wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli ze średnią w gospodarce, a nie jak proponuje rząd – z tzw. minimalnym wynagrodzeniem” – czytamy m.in. w stanowisku prezydium ZG ZNP dotyczącym prac Zespołu ds. statusu zawodowego oświaty.

Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty – na podstawie decyzji Prezydium ZG ZNP z dnia 21 czerwca 2021 r. – przesłał do ministra Przemysława Czarnka stanowisko, dotyczące nieuczestniczenia przedstawicieli Związku w pracach zespołu, a także nieopiniowania przez członków zespołu projektu zmian w zakresie awansu i oceny pracy nauczycieli.

Poniżej pełna treść stanowiska:

Warszawa, 29.06.2021 r.

Pan

Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

Zgodnie z oświadczeniem Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego  z dnia 21 czerwca 2021 roku,  przedstawiciele ZNP nie będą uczestniczyć w dalszych pracach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

Związek Nauczycielstwa Polskiego podkreśla gotowość udziału w pracach Zespołu pod warunkiem: przedstawienia konkretnych założeń budżetowych na rok 2022 oraz jednoznacznej deklaracji  powiązania wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli ze średnią w gospodarce narodowej.

Natomiast tematy związane z awansem zawodowym nauczycieli oraz oceny pracy nauczycieli, nie mogą być przedmiotem rozmów bez wcześniejszego poznania założeń budżetowych w obszarze oświaty na rok 2022. Ponadto tak istotne zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli wymagają szerokiej konsultacji ze środowiskiem.

Oznacza to, iż na tym etapie prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, Związek Nauczycielstwa Polskiego nie odniesie się do przedstawionych propozycji w zakresie awansu i oceny pracy nauczycieli z przyczyn formalnych.

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Sławomir Broniarz

(JK, GN)

List ZNP do liderów „Solidarności” i FZZ ws. prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty

ZNP wróci do rozmów z MEiN tylko pod warunkiem “radykalnej zmiany w sposobie przygotowania i prowadzenia negocjacji”