ZNP wróci do rozmów z MEiN tylko pod warunkiem „radykalnej zmiany w sposobie przygotowania i prowadzenia negocjacji”

ZNP wycofał się z rozmów w MEiN na temat zmian w Karcie Nauczyciela ze względu na lekceważenie partnerów społecznych, pozorowanie przez ministerstwo konsultacje i niechęć ministerstwa do pokazania szczegółowych rozwiązań, jakie chce wprowadzić – podkreśliło Prezydium ZG ZNP w liście do ministra edukacji Przemysława Czarnka

Mniej więcej miesiąc po przedstawieniu przez MEiN ogólnych pomysłów na zmiany w statusie zawodowym nauczycieli i rozpoczęciu w tej sprawie rozmów z przedstawicielami samorządów i związków zawodowych w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, ZNP podjął decyzję o wycofanie się z negocjacji.

ZNP nie będzie uwiarygadniał fasadowych negocjacji. Oświadczenie w sprawie rozmów w MEiN

Wczoraj ostateczną decyzję w tej sprawie podjęło Prezydium ZG ZNP. „Prezydium ZG ZNP krytycznie ocenia dotychczasowy przebieg rozmów w MEiN w ramach prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Główny postulat zgłoszony przez ZNP podczas inauguracji prac zespołu 18.05.2021 r. dotyczy przedstawienia założeń budżetu na oświatę w 2022 r. oraz powiązania płacy zasadniczej nauczycieli ze średnią w gospodarce, a nie jak proponuje MEiN – z minimalnym wynagrodzeniem, nie został zrealizowany” – czytamy w liście do Przemysława Czarnka.

Związek podkreślił, że „w dalszym ciągu widzi potrzebę rozmów w sprawie pragmatyki zawodowej nauczycieli i wypracowania koniecznych rozwiązań”. ZNP „nie akceptuje jednak zmian w zakresie awansu zawodowego czy oceny pracy przygotowanych w tak szybkim tempie i bez poważnych konsultacji”.

„Propozycje zwiększenia tzw. pensum, likwidacja świadczeń socjalnych naliczanych wg obowiązujących zasad czy likwidacji dotychczasowych dodatków, a także rezygnacja z tzw. średnich oznaczać będzie dalszą pauperyzację zawodu i obniżenie jego prestiżu” – zauważył Związek.

Ponadto „lekceważenie partnerów społecznych, pozorowanie konsultacji, zbyt ogólnikowe propozycje zmian, upoważniają Prezydium ZG ZNP do wycofania przedstawicieli ZNP z prac Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli”.

„ZNP uzależnia podjęcie decyzji o powrocie do rozmów i kontynuacji prac od zmiany stanowiska MEiN w zakresie budżetu i wynagrodzeń a także radykalnej zmiany w sposobie przygotowania i prowadzenia negocjacji” – zadeklarował Związek.

Podwyżka wynagrodzenia w wysokości od 454 do 551 zł w zamian za m.in. zwiększenie pensum o 2 godziny, likwidację części godzin ponadwymiarowych, skasowanie niektórych dodatków oraz ograniczenie świadczeń z ZFŚS – takie propozycje znalazły się w dokumencie przesłanym przez MEiN do partnerów społecznych – związków zawodowych i korporacji samorządowych. Dokument ten stał się podstawą do dyskusji na temat „podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela”.

Podwyżki kosztem pensum i dodatków. Jakie plany wobec nauczycieli ma MEiN?

Już nie o 2 godziny, ale nawet o 4 może wzrosnąć pensum niektórych nauczycieli – taka propozycja padła podczas jednego z ostatnich spotkań podzespołu (grupy roboczej) ds. wynagrodzeń i czasu pracy nauczycieli.

MEiN chce podnieść pensum nawet o 4 godziny. ZNP nie weźmie udziału w kolejnej turze rozmów

(PS, GN)