List ZNP do liderów „Solidarności” i FZZ ws. prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty

ZNP wystąpił do kierownictwa oświatowej „Solidarności” oraz Forum Związków Zawodowych z prośbą o wspólne spotkanie. Ma ono dotyczyć uzgodnienia wspólnych działań trzech central związkowych w zakresie prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

„W związku z toczącymi się w MEiN pracami Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, w których zgodnie z decyzją władz związkowych „Solidarności” Forum i ZNP – nie uczestniczą ich przedstawiciele, kierownictwo ZNP widzi potrzebę wspólnego spotkania liderów 3 central, w celu wypracowania wspólnej strategii dalszych działań” – czytamy m.in. w piśmie prezesa ZNP Sławomira Broniarza adresowanym do Ryszarda Proksy, przewodniczącego sekcji krajowej „Oświata” NSZZ „Solidarność” oraz Sławomira Wittkowicza, przewodniczącego Wolnego ZZ „Solidarność-Oświata” Forum Związków Zawodowych.

„Podejmowane przez kierownictwo resortu edukacji kolejne tematy związane ze zmianą pragmatyki zawodowej nauczycieli – awansu zawodowego nauczycieli i oceny pracy – budzą niepokój środowiska i wymagają skonsolidowania naszych opinii wyrażonych we wspólnym, jednoznacznym stanowisku” – podkreśla ZNP oraz prosi o wyznaczenie daty i miejsca spotkania, na którym pojawią się przedstawiciele Związku.

Pełny list znajduje się tutaj.

(JK, GN)

ZNP wróci do rozmów z MEiN tylko pod warunkiem “radykalnej zmiany w sposobie przygotowania i prowadzenia negocjacji”

ZNP nie będzie uwiarygadniał fasadowych negocjacji. Oświadczenie w sprawie rozmów w MEiN

MEiN chce podnieść pensum nawet o 4 godziny. ZNP nie weźmie udziału w kolejnej turze rozmów