Startuje program “Dostępna szkoła”. Chodzi o likwidowanie barier m.in. dla uczniów z niepełnosprawnościami

Rusza projekt “Dostępna szkoła”, którego celem jest likwidacja barier dostępności w szkołach podstawowych. Na ten cel zostało przeznaczone 40 mln zł w formie grantów, które zostaną przekazane wyłonionym w konkursie organom prowadzącym szkoły. Wnioski wstępne można składać od 22 października.

-Program zakłada likwidację barier architektonicznych, łatwiejszy dostęp do budynków użyteczności publicznej, szpitali i szkół, czytelne strony internetowe oraz innowacje społeczne. Wszystkie dzieci zasługują na równe szanse. Szkoły to miejsca, gdzie dziecko zdobywa wiedzę, uczy się postaw i kompetencji społecznych i nawiązuje relacje z rówieśnikami. Aby szkoły były gotowe na przyjęcie ucznia z niepełnosprawnością lub z specjalnymi potrzebami, muszą stać się prawdziwie dostępnymi. Temu służy właśnie nasze wsparcie w zakresie Dostępnych Szkół – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Pilotaż działania “Szkoła bez barier – program Dostępność Plus” jest realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Konkurs “Przestrzeń dostępnej szkoły” ma umożliwić zapewnienie dostępności w 150 szkołach dzięki wsparciu z funduszy UE.

Szczegółowe informacje o konkursie grantowym można znaleźć na stronie dostepnaszkola.info.

(JK, GN)

Ukazał się jednolity tekst rozporządzenia o kształceniu uczniów niepełnosprawnych

MEN: Będzie dofinansowanie do podręczników dla niepełnosprawnych uczniów