Także OSKKO domaga się oddania autonomii dyrektorom – chce, by to oni decydowali o organizacji pracy szkół

W piątkowym stanowisku Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, które zrzesza ponad 6,5 tysięcy dyrektorów i liderów oświatowych, domaga się od rządu pilnych działań związanych z sytuacją pandemiczną. OSKKO podobnie jak ZNP oczekuje m.in. oddania autonomii dyrektorom – chce, by to oni decydowali o organizacji pracy szkół.

„W obliczu kryzysowej sytuacji oświaty, zagrożenia brakiem kadry pedagogicznej i administracyjnej, wobec wchodzących w życie zmian kadrowych w resorcie edukacji, my – dyrektorzy szkół, nauczyciele – liderzy, działacze oświatowi, zwracamy się z apelem o pilne zmiany postępowania państwa w celu zapewnienia bezpiecznego i pożytecznego pobytu dzieci w szkołach i przedszkolach” – czytamy w komunikacie.

„Jako kadra kierownicza oświaty, specjaliści kształceni w duchu planowego działania, przygotowani na sytuacje kryzysowe, z niepokojem obserwujemy brak inicjatywy państwa, sprawiający, że ponad 4,5 miliona polskich dzieci stało się uczestnikami ryzykownego eksperymentu – nieprzemyślanego, źle zaplanowanego powrotu uczniów do szkół we wrześniu br., w czasie epidemii COVID-19, co zmierza do jesiennego kryzysu edukacji, odebrania uczniom szansy na w miarę normalną edukację do końca bieżącego roku” – podkreślono.

OSKKO domaga się wprowadzenia autonomii szkół w decydowaniu o przechodzeniu na edukację zdalną i hybrydową bez oczekiwania na opinie Sanepidu. Widzimy rosnącą bezradność instytucji zewnętrznych wobec potrzeby pilnego reagowania dyrektorów na informacje o zakażeniach uczniów, nauczycieli i rodziców. Należy umożliwić dyrektorom szybkie reagowanie w tych sprawach” – postulują dyrektorzy.

Apelują też m.in. o „natychmiastowe podjęcie (już spóźnionych) działań w celu zmiany nierealistycznych podstaw programowych – z uwzględnieniem konsultacji społecznych na szeroką skalę oraz podziału klas na mniejsze grupy oraz wprowadzenia  – w miarę możliwości zasady spotykania uczniów z tylko jednym nauczycielem”.

Domagają się także pilnego zapewnienia szkołom sprzętu do transmisji lekcji: kamer, mikrofonów, modemów, kont internetowych, powrotu do prac nad nowoczesną i wydajną platformą edukacji zdalnej oraz wzywają do zapewnienia wsparcia psychologicznego i społecznego uczniom.

(JK, GN)

ZNP: To dyrektor powinien decydować o edukacji zdalnej lub hybrydowej. List Związku do ministra zdrowia