Ukraina zacieśnia współpracę z OECD także na niwie edukacji. Weźmie udział w kolejnej edycji międzynarodowego badania PISA

W obecności premiera Ukrainy Denysa Szmyhala i sekretarza generalnego OECD Mathiasa Cormanna podpisano porozumienie w sprawie udziału Ukrainy w międzynarodowym badaniu jakości edukacji PISA 2025. Porozumienie podpisali Serhij Szkarłet minister oświaty i nauki Ukrainy oraz  Andreas Schleicher, szef PISA, który kieruje Dyrekcją ds. Edukacji w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

PISA to Programme for International Student Assessment, czyli Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. Jest badaniem realizowanym co trzy lata przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i dotyczy trzech dziedzin, w których sprawdza się umiejętności 15-latków: matematyki, czytania i interpretacji oraz rozumowania w naukach przyrodniczych. Badanie pokazuje poziom i zróżnicowanie umiejętności 15-latków, które rozwijane są w trakcie edukacji szkolnej i poza szkołą.

Mimo wojny Ukraina nadal będzie badać umiejętności swoich uczniów. Znaczenie udziału Ukrainy w badaniu polega na tym, że dane PISA pomagają rządom na całym świecie efektywnie wykorzystywać budżety i zmieniać politykę edukacyjną tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Polska uczestniczy w badaniu od pierwszej edycji, czyli od 2000 r, Ukraina od 2018 roku.

Ukraińscy 15-latkowie uzyskali w 2018 roku 469 punktów z przedmiotów ścisłych. Wynik z czytania był nieco niższy, natomiast wynik z matematyki był o 36 punktów niższy od średniej OECD. Wyniki badania PISA  przeprowadzonego w 2022 roku poznamy w grudniu 2023 r. Brało w nim udział blisko 90 krajów.

Zacieśnianie współpracy między Ukrainą a Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju jest jednym z kluczowych priorytetów transformacji ukraińskiej gospodarki i promowania jej głębokiej integracji z rynkami międzynarodowymi. Mówił o tym premier Ukrainy Denys Szmyhal po spotkaniu w Kijowie z sekretarzem generalnym OECD Mathiasem Cormannem.

„Niezmiernie miło mi poinformować o otwarciu Biura OECD w Kijowie. Biuro pozwoli nam koordynować wspólne prace w zakresie odbudowy i odbudowy Ukrainy, przy jednoczesnym usprawnieniu wdrażania instrumentów, standardów i zaleceń OECD na Ukrainie” – powiedział szef ukraińskiego rządu.

Denys Szmyhal zwrócił uwagę na znaczenie decyzji Rady OECD o nadaniu Ukrainie statusu potencjalnego członka Organizacji i zainicjowaniu dialogu akcesyjnego.

W polskich szkołach uczy się 151 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy. To oznacza, że w systemie znajduje się co drugie dziecko uchodźcze w wieku szkolnym. W tym kontekście niektórzy zwrócili uwagę na nieobecność szefa MEiN Przemysława Czarnka w Kijowie.

(GN)

Badanie PISA 2022 w szkołach już wiosną

Połowa dzieci ukraińskich w Polsce chodzi do polskiej szkoły. Wiceprezes PFR: “Mamy pozytywne efekty tej imigracji”