UMP: Nie chcemy być zaskoczeni decyzją o otwarciu szkół, tak jak otwarciem przedszkoli

„Nie chcemy, po raz kolejny, być zaskakiwani informacjami ogłaszanymi podczas konferencji prasowych. W związku z tym postulujemy, by decyzje dotyczące ograniczenia funkcjonowania szkół były skonsultowane z samorządami najpóźniej na 3 tygodnie przed planowaną datą ich zniesienia”-  czytamy w piśmie skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego przez Unię Metropolii Polskich.

„Otwieranie placówek oświatowych podczas trwającej epidemii wymagać będzie wdrożenia wytycznych sanitarnych, w tym zabezpieczenia dużej ilości środków ochrony osobistej dla kadry pedagogicznej i niepedagogicznej. Na dokonanie tych zakupów potrzebny jest czas. Dlatego konieczne jest żeby JST, z takim samym wyprzedzeniem, mogły poznać wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i wymogów sanitarnych w tym zakresie, wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej” – podkreślają samorządowcy.

"Nie chcemy, po raz kolejny, być zaskakiwani informacjami ogłaszanymi podczas konferencji prasowych. W związku z tym…

Opublikowany przez Unia Metropolii Polskich Wtorek, 5 maja 2020

 

UMP podkreśla, że nagła decyzja o otwarciu żłobków, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego była dla organów prowadzących, w tym jednostek samorządu terytorialnego – dużym zaskoczeniem.

Miasta alarmują, że brakuje pomieszczeń i opiekunów w przedszkolach, bo zmniejszenie grup, według wytycznych GiS –  oznacza konieczność zatrudnienia dodatkowych opiekunów. Dlatego, niektóre samorządy nie zamierzają na razie otwierać placówek opiekuńczych dla najmłodszych.

(JK, GN)

„Przedszkolny falstart Premiera”. Unia Metropolii Polskich apeluje do rządu o wytyczne ws. wznowienia opieki dla najmłodszych dzieci

Ankieta Głosu. Co z przedszkolami w Twojej miejscowości po 6 maja br.?

Samorządy nie kwapią się z otwieraniem przedszkoli i żłobków. „Uruchomienie tych placówek teraz byłoby szaleństwem”