UNESCO: „244 mln dzieci i młodzieży nie chodzi do żadnej szkoły”. 24 stycznia będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Edukacji

„Edukacja na świecie od lat pozostaje w sytuacji kryzysowej: 6 na 10 dzieci w wieku 10 lat nie potrafi przeczytać ze zrozumieniem prostej historii; 244 mln dzieci i młodzieży nie chodzi do żadnej szkoły, a liczba pracujących młodych ludzi spadła w 2020 r. o 34 mln, co procentowo oznacza wskaźnik o wiele wyższy niż w przypadku dorosłych. Poziom niedoinwestowania edukacji zagraża naszej wspólnej przyszłości” – alarmuje Polski Komitet ds. Unesco i przypomina, że po raz piąty 24 stycznia 2023 obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Edukacji.

Międzynarodowy Dzień Edukacji ustanowiony został w 2018 r. rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, dla podkreślenia roli edukacji w budowaniu równowagi rozwojowej i pokoju na świecie.

W tym roku będzie się odbywał pod hasłem: „Inwestować w ludzi, priorytetowo traktować edukację”. Unesco dedykuje tegoroczne obchody afgańskim dziewczętom i kobietom pozbawionym przez rządy Talibów wszelkich praw do uczestnictwa w edukacji.

„Nawiązując do ustaleń wrześniowego szczytu ONZ poświęconego przekształceniom edukacji, tegoroczne obchody będą służyły podtrzymaniu silnej mobilizacji politycznej wokół celów edukacyjnych, koncentrując się na szukaniu sposobów przełożenia zobowiązań i globalnych inicjatyw na konkretne działania. Edukacja musi być traktowana priorytetowo, aby przyspieszyć postęp w realizacji wszystkich celów zrównoważonego rozwoju, szczególnie w kontekście globalnej recesji, rosnących nierówności, nawracającej pandemii COVID-19 i kryzysu klimatycznego” – podaje Polski Komitet ds. Unesco.

„Tylko edukacja przez całe życie, rozpoczęta w najwcześniejszych latach, może przerwać cykl ubóstwa, poprawić wyniki zdrowotne, przygotować ludzi do godnej pracy z możliwością przekwalifikowania się i podwyższania kwalifikacji oraz pomóc im znaleźć sposoby złagodzenia kryzysu klimatycznego” – podkreślono.

W perspektywie planowanego w roku 2024 Szczytu Przyszłości ONZ, również tegoroczny Międzynarodowy Dzień Edukacji poświęcony będzie działaniom służącym zaangażowaniu całej społeczności międzynarodowej i każdego społeczeństwa w realizację celów edukacyjnych. Wśród głównych założeń obchodów Dnia w tym roku znalazły się m.in.:

>> Zapewnienie widoczności zagadnieniom edukacyjnym, zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, dla podkreślenia konieczność priorytetowego traktowania inwestycji w edukację i transformację edukacyjną jako warunku realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

>> Formułowanie krajowych deklaracji zaangażowania w realizację celów edukacyjnych i mobilizacja wsparcia politycznego i finansowego dla ich praktycznej realizacji

>> Popularyzacja – na poziomie krajowym – globalnych inicjatyw, służących promocji edukacji ekologicznej, edukacji cyfrowej, edukacji w zakresie równouprawnienia w dostępie do wszystkich poziomów szkół i zapewnienia ciągłości uczenia się w sytuacjach nadzwyczajnych i przedłużających się kryzysów.

>> Wspieranie inicjatyw służących zwiększeniu nakładów finansowych na edukację, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych źródeł

>> Zapewnienie młodzieży platformy, za pośrednictwem której będzie mogła przekazywać swoje żądania i prezentować inicjatywy i innowacyjne pomysły służące promocji prawa do edukacji, zgodnie z Deklaracją Młodzieży przyjętą na Szczycie ONZ we wrześniu 2022 r.

>> Zaangażowanie wpływowych osób na całym świecie w działania wspierające rozwój edukacji globalnej i aktywizujące światowych liderów do realizacji podjętych w tym zakresie zobowiązań oraz skłaniające ich do priorytetowego traktowania inwestycji w edukację i transformację edukacyjną

Tradycyjnie, w Międzynarodowym Dniu Edukacji planowana jest także prezentacja najnowszego Raportu nt. stanu edukacji na świecie zawierającego zarówno aktualne dane w skali całego globu, jak i w odniesieniu do poszczególnych krajów, dotyczące ich zaawansowania w realizacji Celu 4. Agendy 2030.

(GN)

Międzynarodowy Dzień Edukacji. “Ponad 250 mln młodych ludzi nie chodzi do szkoły; ponad 600 mln nie potrafi czytać”

Zakończył się szczyt ONZ poświęcony przekształceniom edukacji

UNICEF alarmuje ws. sytuacji w Afganistanie: Talibowie zakazali kobietom wstępu na uczelnie wyższe