Zakończył się szczyt ONZ poświęcony przekształceniom edukacji

„Nadszedł czas na transformację systemów edukacji. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić młodym ludziom dostęp do edukacji, której potrzebują, aby stworzyć bardziej zrównoważony, integracyjny, sprawiedliwy i pokojowy świat – mówił m.in. Antonio Guterres sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas szczytu poświęconego Przekształceniom Edukacji.

W odpowiedzi na globalny kryzys w edukacji w dniach 16- 19 września w siedzibie ONZ w Nowym Jorku odbył się Światowy Szczyt poświęcony Przekształceniom Edukacji (Transforming Education Summit – TES) podczas którego nad problemami w oświacie pochylali się m.in. eksperci, związkowcy, politycy.

„Szczyt jest zwoływany w odpowiedzi na globalny kryzys w edukacji, zarówno w sferze jej dostępności i inkluzywności, jak i jakości nauczania. Choć często powolny i niewidoczny gołym okiem, kryzys ten ma niszczący wpływ na przyszłość dzieci i młodzieży na całym świecie, wpływając destrukcyjnie na realizację Celu 4. Agendy 2030, a w konsekwencji wszystkich Celów Zrównoważonego Rozwoju. Pozostawiony bez odpowiedzi, będzie miał negatywny wpływ na nasze wspólne wysiłki w budowaniu pokoju, sprawiedliwości, na realizację wszystkich praw człowieka i będzie odczuwalny przez dziesięciolecia” –wyjaśnia polski komitet ds. UNESCO.

Jak czytamy w procesie przygotowawczym do Szczytu szczególną rolę odegrały:

>> Raport Międzynarodowej Komisji UNESCO ds. Przyszłości Edukacji, obradującej pod przewodnictwem pani Sahle-work Zewde, prezydent Republiki Etiopii, opublikowany w listopadzie 2021 r.

> > doświadczenie pandemii COVID-19, która 24 miliony młodych ludzi na całym świecie pozbawiła dostępu do edukacji, skłaniając społeczność międzynarodową do podjęcia intensywnych kroków naprawczych i zapobiegawczych wobec podobnych sytuacji w przyszłości

>> konsultacje przeprowadzone w ponad 100 krajach, mające na celu opracowanie wspólnej wizji przyszłych przeobrażeń, które przejść musi edukacja, by sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom.

(JK, GN)

Fot: Twitter

UNICEF alarmuje, że dwie trzecie wszystkich 10-latków ma problem z czytaniem ze zrozumieniem. „Musimy wspierać nauczycieli”