UNICEF: Niemal co 10 dziecko w Polsce mieszka na terenach zagrożonymi zanieczyszczeniem pestycydami

W Polsce prawie 1 na 10 dzieci jest narażonych na wysokie zanieczyszczenie pestycydami. U dzieci pestycydy mogą powodować uszkodzenie układu nerwowego, sercowo-naczyniowego, rozrodczego, hormonalnego. Ale też nowotwory – wynika z Raport UNICEF „Miejsca i przestrzenie: Wpływ środowiska na dobrostan dzieci”

W niektórych krajach nawet co czwarte dziecko ma w domu kontakt z wilgocią i pleśnią. Prawie 40 proc. młodych ludzi z powodu kryzysu klimatycznego waha się, czy zostać w przyszłości rodzicami. Co 7 piętnastolatek nie ma własnego biurka i spokojnego miejsca do nauki – to inne szokujące dane z Raport UNICEF.

Raport pokazuje jak ogromny wpływ ma środowisko oraz zmiany klimatu na rozwój dziecka, jego zdrowie, samopoczucie i możliwości nabywania nowych kompetencji. Dane przedstawione w raporcie wskazują, że zamożność kraju nie gwarantuje dzieciom zdrowego środowiska.

Zbyt wiele dzieci w bogatych krajach jest narażonych na skażenie chemikaliami, zatrucie ołowiem czy oddychanie zanieczyszczonym powietrzem co nieodwracalnie szkodzi ich obecnemu i przyszłemu życiu.

Gdy spojrzymy szerzej, poza najbliższe otoczenie dzieci, wyłania się bardziej złożony obraz. Niezrównoważony poziom konsumpcji w krajach stosunkowo przyjaznych dzieciom, który ma ogromny wpływ na skażenie środowiska i zmiany klimatu, zagraża im nie tylko dzisiaj, ale również przyszłym pokoleniom.

Raport wskazuje, że żaden kraj nie ma wszystkich dobrych wyników w zakresie ochrony środowiska. Wszystkie kraje muszą podjąć działania – zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym – zapewniając wszystkim dzieciom bezpieczne i zdrowe środowisko, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

Pełny raport znajduje się tutaj

(GN)

Fot: UNICEF/screen

UNICEF alarmuje, że dwie trzecie wszystkich 10-latków ma problem z czytaniem ze zrozumieniem. „Musimy wspierać nauczycieli”