UNICEF wzywa do ochrony dzieci i protestuje przeciwko przeszukaniom szkół w Iranie

UNICEF potępia wszystkie formy przemocy wobec dzieci i wzywa do zakończenia wszelkich naruszeń ich praw. Według szacunków, podczas niepokojów społecznych w Iranie życie straciło 50 dzieci, a znacznie więcej zostało rannych.

UNICEF jest również głęboko zaniepokojony trwającymi wtargnięciami i przeszukiwaniami przeprowadzanymi w niektórych szkołach. „Szkoły muszą być bezpiecznym miejscem dla dzieci” – podkreślono.

„Islamska Republika Iranu jest sygnatariuszem Konwencji o prawach dziecka. Ma obowiązek szanować, chronić i przestrzegać praw dzieci do życia, wolności przekonań i pokojowych zgromadzeń” – wskazano.

UNICEF wzywa władze do poszanowania prawa wszystkich dzieci do pokojowych zgromadzeń jako fundamentalnej zasady – nieważne kim są i skąd pochodzą. Dobro dzieci powinno być w centrum działań rządu tak, aby mogły one korzystać z przysługujących im praw, niezależnie od okoliczności. Dzieci powinny przebywać ze swoimi rodzinami, w swoich społecznościach i szkołach, a nie w miejscach, w których są pozbawiane wolności.

„Powtarzamy za Sekretarzem Generalnym ONZ wezwanie do służb bezpieczeństwa, aby >>wstrzymały się od stosowania niepotrzebnych i nieproporcjonalnych środków przymusu<<. Dzieci i nastolatki powinny być chronione od wszelkich form przemocy, które zagrażają nie tylko ich życiu i wolności, ale także zdrowiu psychicznemu i fizycznemu – czytamy w komunikacie UNICEF.

Protesty w Iranie wybuchły po śmierci 22-letniej Mahsy Amini. Kobieta została zatrzymana za „nieodpowiedni strój” przez policję obyczajową, pilnującą przestrzegania praw religijnych.

Śmierć kobiety wywołała bunt przeciwko władzom w Teheranie oraz prawu i władzom religijnym. Protesty mają charakter masowy i ogólnokrajowy.

Biorą w nich udział także uczennice i uczniowie szkół średnich, a nawet podstawowych. Eksperci mówią wręcz o kobiecej rewolucji we współczesnym Bliskim Wschodzie.

(JK, GN)

Strajk nauczycieli w Iranie, były aresztowania. Wyrazy solidarności z protestującymi płyną z wielu krajów, także z Polski

Zakończył się V Kongres Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC)