UODO podsumował XVII Dzień Ochrony Danych Osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych podsumował Dzień Ochrony Danych Osobowych. W tym roku siedemnaste obchody odbyły się 31 stycznia w Ełku, a temat przewodni ogólnopolskiej konferencji naukowej brzmiał „Przyszłość ochrony danych osobowych w świetle rozwoju technologii”.

Urząd Ochrony Danych Osobowych zorganizował to wydarzenie we współpracy z Prezydentem Miasta Ełku oraz ełcką filią Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w murach której odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa.

W ramach obchodów XVII Dnia Ochrony Danych Osobowych już po raz szósty wręczono Nagrody im. Michała Serzyckiego. Te szczególne wyróżnienia wręczył laureatom Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa UODO.

Nagrody otrzymały:

>> Dr Edyta Bielak-Jomaa –Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w latach 2018-2019 oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w latach 2015 – 2018. Wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Autorka ponad 50 opracowań nt. ochrony danych osobowych, prawa pracy i problematyki rynku pracy. Jest organizatorką licznych konferencji krajowych i międzynarodowych, debat i warsztatów poświęconych tym zagadnieniom.

>> Dr Urszula Góral – wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie prowadzi wykłady z ochrony danych osobowych oraz obroniła doktorat poświęcony unijnej polityce w zakresie ochrony danych. Obecnie pełni także funkcję inspektora ochrony danych w Kancelarii Sejmu. Jest autorką wielu artykułów i publikacji poświęconych ochronie danych osobowych, uczestniczy w licznych konferencjach i szkoleniach związanych z tą tematyką.

>> Iwona Niedzielska-Taźbier – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Od 2018 roku pełni funkcję szkolnego koordynatora programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Jest autorką licznych wewnątrzszkolnych materiałów nt. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa w Internecie oraz inicjatorką wielu innych działań zorganizowanych w ramach programu edukacyjnego UODO dla szkół.

Na program tegorocznych obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych składały się również wydarzenia towarzyszące. Jednym z nich były warsztaty ze studentami ełckiej filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pt. „Ochrona danych osobowych w kontekście cyberzagrożeń”, a także warsztaty z seniorami na temat ochrony danych osobowych podczas korzystania z nowych technologii w życiu codziennym.

W Urzędzie Miasta Ełku wszyscy zainteresowani tematyką ochrony danych osobowych mogli skorzystać z konsultacji, których udzielali przedstawiciele UODO. W Urzędzie Miasta przeprowadzono także szkolenie dla przedstawicieli samorządów lokalnych z województwa warmińsko-mazurskiego poświęcone projektowaniu ochrony danych osobowych przez JST w zw. z wyzwaniami technologicznymi.

Sesje tematyczne ogólnopolskiej konferencji naukowej, a także uroczystość wręczenia Nagród im. Michała Serzyckiego były transmitowane online, a  zapis wideo poszczególnych sesji tematycznych wydarzenia znajduje się tutaj.

(GN)

“Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w obchodach Dnia Ochrony Danych Osobowych”. List prezesa UODO do uczniów i nauczycieli

Prezes UODO: Warto rozmawiać z uczniami, jak chronić dane osobowe gdy korzystają z nowych technologii