UODO: Trwają konsultacje projektu kodeksu postępowania w jednostkach oświatowych

Wszystkie podmioty zainteresowane stosowaniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w jednostkach oświatowych mogą wziąć udział w konsultacjach projektu kodeksu postępowania w tym sektorze. Projekt kodeksu został skierowany przez autora do konsultacji, a te trwają od 1 czerwca do 30 września 2020 r.

Aktualna treść projektu kodeksu jest dostępna tutaj.  „Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby oraz podmioty do przekazywania autorowi wszelkich uwag oraz sugestii do treści projektu kodeksu bezpośrednio na adres e-mail: kontakt@rodo-w-oswiacie.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie internetowej autora projektu kodeksu: http://rodo-w-oswiacie.pl/kontakt/” – czytamy w komunikacie UODO.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zachęca do tworzenia kodeksów branżowych (art. 40 ust. 1 RODO) i wspiera ich autorów. Wielokrotnie zwracał też uwagę na to, aby tworzenie kodeksów postępowania poprzedziły odpowiednio szerokie konsultacje. Obowiązek ich przeprowadzenia wynika zarówno z RODO, jak i ustawy z 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: u.o.d.o.). Jednak organ nadzorczy nie uczestniczy w procesie konsultacji.

Szczegółowe informacje o kodeksach postępowania są dostępne tutaj.

(JK, GN)

UODO o rekrutacji do szkół i przedszkoli. Jak chronić dane wrażliwe?

Dane osobowe są bezpieczne podczas zdalnego nauczania? Poradnik UODO dla szkół